• Het uitgestrekte terrein van TBS Soest blijft bedrijventerrein. Er mogen van de gemeente geen woningen verrijzen.

    PITH Makelaars

Geen woningen op terrein van TBS

SOEST De gemeente Soest wil geen woningbouw op het uitgestrekte voormalige bedrijfsterrein van TBS Soest, dat sinds medio maart te koop staat. De makelaar kan daardoor nu alleen nog de bedrijvenmarkt op.

Hans Veltmeijer

De fractie van LAS had vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over het terrein aan de Koningsweg. Sinds eigenaar Triacta (een in Baarn gevestigde investeringsmaatschappij) de productie van de betonnen onderdelen van de putten en afwateringssystemen van TBS naar het Limburgse Nederweert overhevelde in januari 2018, werd het 43.000 vierkante meter grote terrein in Soest grotendeels niet langer gebruikt. Alleen de kleinschalige kunststofproductie en wat kantoorpersoneel bleven achter.
Daarom besloot Triacta tot de verkoop van het hele terrein, dat een bedrijfsgebouw van 14.000 vierkante meter en een loods van 900 vierkante meter bevat. De rest van de grond werd gebruikt voor parkeerplaatsen en buitenopslag. Betonbedrijven, makelaars en aannemers toonden volgens makelaar PITH uit Amersfoort direct interesse in het terrein. Maar het zou toch vooral een buitenkans zijn om een mooie en flinke nieuwe woonwijk neer te zetten. Er werd overleg met de gemeente aangevraagd om de bestemming te wijzigen van bedrijven naar wonen.

UITBREIDING BEDRIJVIGHEID Door dat scenario komt nu een streep, blijkt uit de antwoorden van het college op de vragen van fractievoorzitter Hans Boks van LAS (Lokaal Anders Soest). Daarbij wordt verwezen naar afspraken in de gemeenteraad in 2017. Uit een toetsingskader kwam toen duidelijk naar voren dat er in Soest meer ruimte nodig is voor bedrijvigheid. Daarop werd met de provincie Utrecht overeengekomen dat bedrijventerrein de Soestdijkse Grachten met twee hectare zou worden uitgebreid. Deze uitbreiding is tegenstrijdig met een eventuele omzetting van bedrijventerrein naar wonen, vindt het college. Het voormalige TBS terrein maakt deel uit van de Soestdijkse Grachten.

LEEFKLIMAAT Ook in de toekomst wordt woningbouw op het terrein onwenselijk geacht door Soest. Vanwege de behoefte aan ruimte voor bedrijven maar ook milieuredenen spelen mee. De bedrijven in de directe omgeving hebben namelijk een zware milieucategorie, wat nadelige gevolgen voor het leefklimaat van bewoners zou opleveren. Tegelijkertijd zou door de woningen in de nabijheid bedrijven worden belemmerd in hun mogelijkheden. Het TBS terrein is daarom ook niet opgenomen in het gemeentelijke masterplan Wonen.
TBS werd in de jaren dertig van de vorige eeuw opgericht door Soester Othon Louis Zimmerman. Onder diens schoonzoon Raatjes groeide het bedrijf in de jaren tachtig uit tot marktleider in Nederland en een wereldspeler op het gebied van kolken en putafdekkingen.