• Johan van Beek

Geen seniorenwoningen Spoorstraat

SOEST Het lijkt GGS zo'n mooi plan. Op de plek van de voormalige tuinderij aan de Spoorstraat 9 en op het naastgelegen terrein van de Da Costaschool een appartementencomplex bouwen, duurzaam ingericht voor senioren in een omgeving met veel diensten.

Martin Huizenga

Behalve GGS voelt daar geen enkele fractie voor. Zo laat in een reeds lang geleden ingezette procedure van de huidige eigenaar en projectontwikkelaar RV&O, dat een 180 graden ommezwaai voor een andere bestemming 'onbehoorlijk bestuur en verkiezingsretoriek' zou zijn. ,,Maar het is wel een mooi plan", trachtten de andere fracties de pijn bij GGS te verzachten.

FINANCIERINGSPLAATJE Het oude tuincentrum van Tolboom is vier jaar geleden aangekocht door een particulier. Hij wil daar gaan wonen in een nieuwe vrijstaande woning. Het perceel is zo groot dat er tevens vier woningen, twee twee-onder -één-kap, worden gebouwd, onderdeel van het financieringsplaatje. De eigenaar: ,,Alles is afgerond in goed overleg met de gemeente. Een beeldbepalende boom moet blijven staan en bepaalt dat het plan nu in de gemeenteraad komt."

PUBLIEKE BELANG GGS: ,,Nooit te laat, uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord en kan de schade worden afgekocht. ,,In dit speciale geval gaat het publieke belang vóór het private belang." Onderdeel van het GGS-plan is ook de grond waar de Da Costaschool op staat. In het kielzog daarvan ook het plan van de gemeente om de eerste Van der Huchtschool en de Da Costaschool te gaan clusteren aan de Paulus Potterlaan. Voor die beoogde verplaatsing van de Da Costa is echter nog geen duidelijk tijdspad. Het zou nog jaren kunnen duren voordat het zo ver is en het huidige schoolterrein aan de Spoorstraat vrijkomt. De gemeenteraad neemt morgenavond een besluit over het plan dat GGS heeft verwoord in een motie. De kans is klein dat het wordt aangenomen.