• Eempers

'Geen Koningsnacht is schuld van organisatie'

SOESTERBERG Het niet doorgaan van het feest op Koningsnacht is volgens burgemeester en wethouders niet het gevolg van verscherpte eisen na een ongelukkig voorval, zoals Partij Ons Soesterberg (POS) het schetst. Het komt door een constatering dat de organiserende partij (AGAVS) niet voldeed aan de wettelijke eisen van de Drank- en Horecawet.

,,Het college betreurt het dat dit evenement waarschijnlijk niet doorgaat. Ook wij willen graag dat Koningsdag een leuk en gezellig feest is in Soesterberg. Koningsnacht is daar een onderdeel van. Wij hopen dus ook dat er organisatoren opstaan die alsnog een mooi plan bedenken voor Koningsnacht. Maar ook bij nieuwe initiatieven zullen de eisen uit de Drank- en horecawet blijven gelden", aldus burgemeester en wethouders in de beantwoording op de vragen van POS. Zij wijzen er daarbij op dat in de vorige Koningsnacht alcohol is geschonken aan twee 14-jarige jongeren en dat er ook nog enkele overtredingen werden vastgesteld.

KONINGSNACHT ,,Het college neemt het schenken van alcohol aan minderjarigen zeer serieus en vindt dat het op dit vlak van een organisatie kan verwachten dat hier door het barpersoneel op gelet wordt." Burgemeester en wethouders zien trouwens graag een evenement als Koningsnacht vanuit de samenleving georganiseerd worden. Niet zozeer om ongeregeldheden te voorkomen, maar omdat het een verbindende factor is in de samenleving. Het gemeentebestuur ziet dan ook graag een aanvraag voor Koningsnacht 2019 tegemoet, maar het is niet bereid de veiligheidseisen te versoepelen. ,,Aangezien wij als gemeente onze verantwoordelijkheid voor veiligheid van onze inwoners zeer serieus nemen."

ALCOHOL AAN MINDERJARIGEN De verwikkelingen rond Koningsnacht hebben de verhoudingen geen goed gedaan. Vorig jaar werd tijdens Koningsnacht door een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) vastgesteld dat er alcohol werd geschonken aan een minderjarige. Volgens de gemeente was de jongen 14 jaar en werd hij rechtstreeks door de barman van alcohol voorzien.

BOETE ,,De organisatie is het niet eens met die constatering", verklaarde René van Hal, voorzitter van het overkoepelend orgaan Comité Koningsdag, onlangs. ,,De jongen die alcohol heeft gekregen, heeft dat later aan de boa verteld. En de boa heeft geen enkel contact opgenomen met de organisatie daarover." Door middel van een last onder dwangsom werd de organisatie bij herhaling een boete van minimaal 2350 euro in het vooruitzicht gesteld.

TE GROOT RISICO Voor de organiserende volleybalvereniging AGAVS is dat een te groot risico, weet Van Hal. ,,Met name vanwege de manier waarop de gemeente de naleving van de regels controleert. Daar zit weinig begrip voor de situatie bij."