• Jan van Steendelaar

Geen dubbeldekkers meer door Soest

SOEST De NS gaat vanaf 10 december met andere treinen door Soest rijden. Een lang gekoesterde wens van omwonenden en de gemeente gaat daarmee in vervulling. Burgemeester Rob Metz: ,,Ik ben blij dat onze gezamenlijke inspanningen

uiteindelijk tot dit resultaat hebben geleid en ik ben blij dat hiermee eind dit jaar een einde komt aan de overlast van de dubbeldekstreinen."

Sinds vorig jaar rijdt NS met dubbeldekkers door Soest. De bewoners die zich hebben verenigd in spOORVERDOVEND Soest zetten zich sindsdien in voor maatregelen om de overlast van deze dubbeldekkers te beëindigen. Burgemeester Rob Metz heeft zich in verschillende gesprekken met ProRail en NS ingezet om het probleem voor de omwonenden op te lossen. In juni sloot de gemeenteraad zich hierbij aan door een dringende oproep aan ProRail en NS te doen om snel met maatregelen te komen.

De inspanningen hebben ertoe geleid dat ProRail voor de zomer vetpotten op het spoor heeft geplaatst om de geluidsoverlast te beperken. Sinds september zet NS zo veel mogelijk ander materieel in op de spoorlijn door Soest. Vanaf 21.00 uur rijden alle treinen met enkeldeks materieel. Ook overdag - met name op de vrijdag, zaterdag en zondag - rijden sindsdien enkele enkeldeks treinen. Vanwege materieelschaarste en complexe planningen was het voor NS tot nu toe niet mogelijk om vaker andere treinen in te zetten. Daarvoor is nu gelukkig een oplossing gevonden. Vanaf 10 december rijden er alleen nog maar enkeldeks sprinters van het type SGM. Dus zowel overdag als 's avonds, op werkdagen én op weekenddagen. Alleen wanneer het op het spoor even niet volgens planning verloopt, kan het voorkomen dat er een keer een ander treintype rijdt.