• Eempers

Geen bezwaar uitbreiden mondzorgcentrum

SOESTERBERG Door gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan willen burgemeester en wethouders de uitbreiding mogelijk maken van het mondzorgcentrum aan de Buys Ballotlaan. Het plan is om de praktijk over één bouwlaag aan de achterzijde over een diepte van 12 meter uit te breiden met 140 vierkante meter. Hiervan wordt 39 vierkante meter buiten het bouwvlak te gerealiseerd, wat volgens b. en w. ,,een kleine buitenplanse afwijking" is.

De uitbreiding is niet zichtbaar vanaf de weg de openbare ruimte en heeft een zeer beperkte invloed op de percelen ernaast zodat vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaar bestaat tegen deze uitbreiding. De bestaande heg aan de zijkant wordt verwijderd zodat het achterterrein bereikbaar wordt. Hier worden vier parkeerplaatsen aangelegd, waarvoor voldoende ruimte is. Daarmee voldoet het plan aan de geldende normen.

Bij het inpassen van parkeerplaatsen op het terrein achter de uitbreiding heeft het boombelang zwaar meegewogen. Met de gekozen situering van de parkeerplaatsen worden zo min mogelijk waardevolle/gezonde bomen gekapt. Uit de uitgevoerde bomeninventarisatie is gebleken dat het merendeel van de 22 bomen een redelijke tot goede conditie en levensverwachting hebben. De parkeerplaatsen zijn zo gesitueerd dat negen bomen behouden kunnen blijven.

Een zevental bomen met een matige conditie of levensverwachting wordt niet gehandhaafd. Slechts twee bomen met redelijk-goede conditie en levensverwachting kunnen niet behouden blijven als gevolg van het realiseren van een parkeerplek dan wel het maken van een inrit naar de parkeerplekken. Een viertal bomen moet gekapt worden omdat ze binnen het bouwvlak hoofdgebouw staan. Hiervoor geldt dat het recht op bouwen zwaarder weegt dan het belang van het behoud van de bomen.