• Lex van Lieshout ANP XTRA

Flinke daling aantal WW'ers Soest

SOEST Het aantal Soesters dat een WW-uitkering krijgt, is in een jaar tijd fiks afgenomen. In juni kregen 910 inwoners deze financiële steun van het UWV, vorig jaar nog 977. Dat komt neer op een daling van 6,9 procent.

Dat percentage blijft ver achter bij de andere gemeenten in de regio en het gemiddelde in Midden-Utrecht. Baarn (-16%) doet het nog beter, Woudenberg (-23) is de positieve uitschieter en ook in Bunschoten (-12) en Amersfoort (-10) nam het aantal uitkeringen sterker af. De cijfers van het UWV zeggen niet direct iets over het werkloosheidscijfer. De WW-uitkering is tijdelijk. Mensen zonder werk komen erna - afhankelijk van de thuissituatie - in de bijstand terecht of verliezen hun recht op financiële steun.

ONDERWIJS Mensen die een baan ambiëren in het basisonderwijs, met name als leerkracht, maken in Soest en omgeving een goede kans op een baan. Het tekort aan personeel op basisscholen is nijpend en zal de komende jaren verder toenemen.

In juni waren er in de regio Amersfoort nog maar 57 mensen met een WW-uitkering die in het basisonderwijs werkzaam waren en/of willen zijn. Door de invloed van het zomerseizoen zal dat aantal nu wellicht wat hoger liggen, maar de vooruitzichten op een baan zijn in deze sector rooskleurig. Door de vergrijzing is ongeveer een kwart van de leerkrachten ouder dan 50 jaar. Aan de 'ondergrens' qua leeftijd komen er onvoldoende nieuwe leerkrachten bij.

DIENSTVERLENING Minder florissant is de arbeidsmarkt voor mensen in de financiële en zakelijke dienstverlening en de handel. Deze twee sectoren vertegenwoordigen meer dan de helft van het aantal werkzoekenden dat recht heeft op een WW-uitkering. Ze vormen een uitzondering op de meeste andere sectoren, waarin steeds meer vacatures komen.

Het werkloosheidspercentage in Nederland is onder de 5 procent terechtgekomen. Sinds 2011 lag dat niet zo laag. Na de piek tijdens de crisis, zette zich in 2014 een dalende lijn in die zich tot op de dag van vandaag doorzet. Dat geldt ook voor Soest, al zijn de laatste cijfers niet bekend. In de dalende tendens van WW-uitkeringen blijft Soest achter op de andere gemeenten in de regio, waar de gemiddelde afname van het afgelopen jaar schommelt rond de 10 procent. In Soest blijft dat 'steken' op 6,9 procent.