• Op de Stadhouderslaan komt een afslagvak voor verkeer naar de Korte Brinkweg (links).

    Hans Veltmeijer

Flink pakket verkeersmaatregelen

SOEST Het Soester college probeert met een reeks projecten de doorstroming van het verkeer te bevorderen en tegelijkertijd meer inwoners op de fiets te krijgen. Een nieuw fietspad doorkruist de voormalige koninklijke domeinen van Paleis Soestdijk.

Hans Veltmeijer

De plannen uit de koker van verkeerswethouder Nermina Kundic vallen onder de paraplu van het programma VERDER, waarin overheden in Midden-Nederland samenwerken aan een goede bereikbaarheid van de regio.

Het geld voor de verkeersmaatregelen en fietspaden moet uiteindelijk van de provincie Utrecht komen. Maar eerst zal de Soester gemeenteraad in juli groen licht dienen te geven voor de serie projecten. Als dat gebeurt, zal de provincie vast niet dwars gaan liggen, verwacht Kundic.

KONINGSWEG Tussen het kruispunt Koningsweg-Biltseweg en de Hilversumsestraatweg wil Soest een nieuw fietspad aan laten leggen. Zo zou het voor inwoners van Soest die in Hilversum werken, aantrekkelijker worden met de fiets naar het werk te gaan. De aanleg van de nieuwe fietsverbinding wordt begroot op een half miljoen euro. Het fietspad zal onverlicht worden ter bescherming van flora en fauna. De nieuwe eigenaar van Paleis Soestdijk en Staatsbosbeheer hebben hun medewerking voor het fietspad op hun grondgebied al toegezegd.

Aan een nieuwe fietsverbinding tussen Soesterberg en Soest wordt al gewerkt sinds de sluiting van de vliegbasis. Voor de twee delen die nu worden voorgesteld wordt ruim een miljoen euro aan kosten geraamd. Daarnaast is een aftakking naar Soest-West en Den Dolder de bedoeling. Zo zou de reisafstand tussen Soest-West en Soesterberg twee kilometer minder worden.

Een andere nieuwe route is gedacht tussen de Peter van den Breemerweg en de Middelhoefseweg in Amersfoort. De bestaande snelfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht zal op Soester grondgebied worden verbreed. Gratis fietskluizen voor bewaakt stallen van de fiets tijdens de dag bij station Soest-Zuid is een andere prikkel om mensen uit de auto te houden.

DOORSTROMING Naast alle fietsinitiatieven heeft het college ook plannen om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Zo is bedacht om een afslagvak te maken op de kruising tussen de Stadhouderslaan en de Korte Brinkweg. Nu staat het hier nogal eens vast vanwege de stoplichten bij de Van Weedestraat. En met 'incidentmanagement' moet er minder verkeershinder komen bij ongevallen en stremmingen op de N221.

Tot slot wil Soest reizigers uit Overhees die de succesvolle spitsbus (lijn 272) naar Utrecht Science Park gebruiken, tegemoetkomen door meer bushaltes te maken langs de Koningsweg.