• Filmhuis Artishock

Filmhuis richt blik naar buiten

SOEST Artishock viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Alle werkgroepen die activiteiten organiseren op het culturele podium, hebben dit jaar een maand toegewezen gekregen waarin ze een bijzonder programma neer mogen zetten. Filmhuis Artishock is in november aan de beurt.

Melissa Hofland

Vanuit het thema 'Hart voor film' is een veelzijdig programma uitgedacht. ,,We hebben onze blik deze maand heel erg naar buiten gericht en hopen vele harten te bereiken. Dat is ons idee achter het jubileumprogramma", vertelt Jozé Rutten namens de werkgroep.

GASTPROGRAMMEURS Het programma voor november bestaat uit drie delen. ,,Het eerste project is dat vanaf 29 oktober op vijf achtereenvolgende zondagen het filmprogramma wordt ingevuld door gastprogrammeurs. Dat zijn zijn mensen die zich van harte inzetten op verschillende terreinen in de Soester samenleving. De thema's zijn religie, sport, beeldende kunst, maatschappelijk welzijn en duurzaamheid," aldus Rutten.

HARTEN-FILMS Op zondag 29 oktober wordt de film Des Hommes et Des Dieux vertoond, een keuze van ds. Wim Kievit en Martin Doesburg namens De Raad van Kerken Soest. Op zondag 5 november staat The Visitor geprogrammeerd, een keuze van Nel Koster, actief op sociaal en maatschappelijk terrein. Een week later is het de beurt aan de film Basquiat, een keuze van Ali van den Berg en Jan Hazelaar van Kunststichting HazArt.

Op zondag 19 november kunnen liefhebbers in het Filmhuis De Marathon komen bekijken, een keuze van Evert ten Kate, voorzitter Sylvestercross en oud-voorzitter van AV Pijnenburg. De laatste gastprogrammeur is Corine Wantenaar, van de Biologische Balansboerderij Het Derde Erf. Door haar keuze kunnen geïnteresseerden op zondag 26 november As it is in heaven op het doek zien.

Alle 'harten'-films starten om 19.30 uur in plaats van het gebruikelijke aanvangstijdstip van 20.30 uur dat Filmhuis Artishock hanteert. Vóór aanvang van iedere film is er een kort interview met de gastprogrammeurs en na afloop een informele nabespreking.

THE VISITOR Nel Koster (73): ,,Het was heel bijzonder om gevraagd te worden een film uit te kiezen voor het Filmhuis." Koster werkte onder andere een aantal jaren als vrijwilliger in een weeshuis in Zambia en als raadslid voor Progressief Soest. Ook is ze bekend vanuit haar werk voor Vluchtelingenwerk. Daarnaast is Koster ook nog vanaf het begin af aan betrokken bij de wake op elke eerste zondag van de maand bij detentiecentrum Kamp Zeist waar uitgeprocedeerde vluchtelingen worden opgevangen.

,,The Visitor is zeer aangrijpend, en laat iets zien over de problemen en achtergronden van de vluchteling. Ik hoop dat de film tot nadenken stemt. In het algemeen verlaat niemand voor zijn plezier huis en haard, is ook de ervaring die ik in mijn werk heb opgedaan."

SENIOREN EN KIDS Maar er is nog meer te doen in november. Op zaterdag 4 november wordt voor de senioren van Soest die in een aanleunwoning of verzorgingshuis wonen om 10.30 uur en 15.30 uur de film The Lady in the Van gedraaid. Bezoekers worden opgehaald én thuisgebracht.

Op zondag 12 november is het Filmtastisch Kinderfilmfestival. Het thema is bouwen. Om 9.30 uur draait Buurman en Buurman voor kinderen vanaf 4 jaar, om 12.15 uur kan worden gekeken naar The Boxtrolls door kids vanaf 6 jaar en om 15.30 uur gaat de film Bouwdorp van start voor kinderen vanaf 8 jaar. Om de films heen is er van allerlei leuks en lekkers. Zie voor alle informatie (ook over de Hartenfilms en Seniorendag): www.artishock-soest.nl.