• Gemeente Oldebroek

Feest voor de buurt na afronden werkzaamheden

SOESTERBERG Op uitnodiging van wethouder Jannelies van Berkel, mede namens drinkwaterbedrijf Vitens en aannemersbedrijf Van Gelder, is er op donderdag 11 januari van 16:30 tot 17.15 uur op de hoek van de Antonie van Leeuwenhoeklaan met de Buys Ballotlaan in Soesterberg een feest voor omwonenden. De reden: de werkzaamheden in het gebied zijn klaar, de overlast is voorbij en het resultaat mag worden gevierd.

Sinds eind september is er in het gebied tussen de Christiaan Huygenslaan, Antonie van Leeuwenhoeklaan en Simon Stevinlaan hard gewerkt. In opdracht van de gemeente heeft aannemersbedrijf Van Gelder het gebied behoorlijk op de schop genomen. De riolering is verplaatst en vervangen door een milieuvriendelijker en klimaatbestendig rioleringssysteem, de speelplek is uitgerust met een spiksplinternieuwe taludglijbaan en schommel en ál het openbaar groen - dat grotendeels eind jaren '60 is aangelegd en daardoor sterk verouderd was - is opnieuw ingericht.

BETROKKEN De bewoners zijn bij de herinrichtingsplannen betrokken geweest. Wethouder Van Berkel: ,,Eind 2016 hebben we de bewoners gevraagd om met ideeën en tips te komen. Het herinrichtingsplan is in overleg met bewoners gemaakt en er was en is begrip voor het feit dat we niet alle wensen konden honoreren."

WATERLEIDING Vitens zag haar kans schoon en maakte van de gelegenheid gebruik door op de plek van het nieuwe riool ook een nieuwe waterleiding aan te leggen. Dankzij deze actie is het bij calamiteiten aan de waterleiding of het gemeentelijk riool nu niet meer nodig graafwerkzaamheden uit te voeren in de voortuin van bewoners.

PROOSTEN Wethouder van Berkel: ,,Daar ben ik blij mee. We doen zoveel mogelijk om overlast voor bewoners te voorkomen. Toch ontkom je er niet aan dat straten moeten worden opengebroken en het even een modderige bedoening is. Fijn dat alle bewoners ook daar begrip voor hadden. We trakteren de bewoners op 11 januari dan ook graag op erwtensoep en poffertjes. En natuurlijk proosten we op de opgeknapte buurt."