• Lex van Lieshout

Eis OM blijft gelijk voor man uit Soest

De aanklaagster eiste de straf al op een eerdere zitting in april, maar de Utrechtse rechtbank besloot toen dat er extra onderzoek moest worden gedaan. Een dashcam van een tegemoetkomende automobilist filmde het ongeval, maar het tijdstip van die beelden verschilde met het tijdstip van de Verkeersregelinstallatie (VRI). Dat kon er volgens zijn advocaat op duiden dat de Soester inderdaad door groen licht was gereden, zoals hij volhoudt.

LOGGEGEVENS] Het extra onderzoek bracht de officier van justitie echter niet op andere gedachten. Voor haar staat nog steeds vast dat het verkeerslicht voor de automobilist al 14 seconden op rood stond toen de man de kruising op reed. Dat zou blijken uit de loggegevens van de VRI. Het verschil in geregistreerde tijdstippen verklaarde ze uit het gegeven dat de tijd van de dashcam handmatig was ingesteld.

ONOPLETTENDHEID Bovendien bevestigden een man en een vrouw die op enige afstand in een auto achter de verdachte reden, in een nieuw verhoor opnieuw dat de Soester door rood was gereden. Volgens de vrouw reed de automobilist 'royaal' door rood. ,,Er zijn meerdere momenten van onoplettendheid aan het ongeval vooraf gegaan", achtte de aanklaagster de Soester schuldig aan 'aanmerkelijk verwijtbaar en onvoorzichtig' rijgedrag.

VRAAGTEKENS Maar volgens de raadsman van de Soester bleek nergens uit dat de tijd van de dashcam handmatig was ingesteld en dat de VRI wel de correcte tijdstippen aangaf. Ook zette hij vraagtekens bij de waarnemingen door de twee getuigen. Het ongeval had diepe indruk op de man en de vrouw gemaakt, en ze hadden er onderling veel over gesproken. ,,Hun herinneringen kunnen in de tijd een eigen leven zijn gaan leiden", aldus de advocaat.

VRIJSPRAAK De raadsman sloot bovendien niet uit dat het slachtoffer met groen de kruising was opgereden, maar dat hij te langzaam was overgestoken en zich daarom nog op de rijbaan bevond toen het verkeerslicht op groen sprong voor de Soester die kwam aanrijden. ,,Het is zeker een scenario", meende de advocaat. Hij vroeg opnieuw om vrijspraak. De rechtbank doet 19 december uitspraak.

BEROUW Tijdens de eerdere zitting had de familie van het slachtoffer laten weten dat de Soester geen enkel teken van berouw had getoond. Volgens de Soester had hij via anderen wel degelijk contact gezocht, maar wilde de familie daar niet op ingaan.