• Henny Jansen

DSN ontstemd over kappen van bomen

SOESTERBERG Democraten Soest Natuurlijk (DSN) is ontstemd over de bomenkap op het terrein van De Open Ankh aan de Oude Tempellaan in Soesterberg. De bomen maken plaats voor de bouw van een zorgcomplex waarvoor de gemeente een omgevingsvergunning heeft verleend. nieuwbouw. De kap is vorige week is begonnen. ,,Midden in het broedseizoen! Er zaten nesten in, onder andere spechten, kapotte eitjes liggen op de grond", aldus Yolande Gastelaars van DSN.

In vragen aan burgemeester en wethouders zegt ze dat het tot 15 juli verboden is om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren of te vernielen. In de verleende omgevingsvergunning staat onder meer: 'In verband met de mogelijke aanwezigheid van broedende vogels in de periode april tot en met mei zouden wij het op prijs stellen als u hier rekening mee wilt houden door in deze maanden geen kapwerkzaamheden uit te voeren.'

Gastelaars wil weten waarom het college de periode april tot en met mei hanteert en niet de officiële periode tot en met 15 juli. Ze vraagt of het mogelijk is om het kappen van bomen te verbieden tijdens de broedperiode, behalve voor situaties waarin de veiligheid in het geding is? Zo niet, waarom dan niet. ,,Nesten zijn immers niet altijd goed te ontdekken. Bovendien mogen vogels en nesten in nabijgelegen bomen ook niet verstoord worden."