• Eempers

Dorpshuis is niet in strijd met bestemmingsplan

SOESTERBERG Het gebrui van de Linde is niet in strijd met het bestemmingsplan, oordelen.burgemeester en wethouders. Ze stellen de raad daarom voor niet handhavend op te treden. Enkele omwonenden van het dorpshuis aan de Chr. Huygenslaan hadden gevraagd dat wel te doen.

Deze buurtbewoners wijzen er verdre op dat de benodigde vergunningen ontbreken voor exploitatie, drank- en horeca en terras. Die zijn al aangevraagd, maar zijn nog in behandeling, reageert het college. Bij het uiteindelijke besluit zal er een belangenafweging plaatsvinden. Nadat de besluiten zijn genomen staat de bezwaar- en beroepsprocedure open. Er zijn voor nu geen gronden om tot handhaving over te gaan

Het voortraject is volgens burgemeester en wethouders zorgvuldig verlopen. Er hebben in aanloop hier naar toe enkele bewonersavonden en gesprekken plaatsgevonden. Een aantal direct omwonenden is tegen het gebruik van het gebouw als dorpshuis en vindt met name de locatie hier niet geschikt voor. Zij ervaren al overlast van de activiteiten in de Linde en vrezen nog meer overlast te gaan ervaren. Voor zover mogelijk is er aan de wensen van deze (buurt)bewoners voldaan. Dit heeft geresulteerd in het verplaatsen van de ingang naar de zijkant van het gebouw en het opstellen van een afsprakenkader.

In september is er een hoorzitting geweest. De onafhankelijke bezwarencommissie heeft daarna het advies gegeven de bezwaren ongegrond te verklaren. De omgevingsvergunning is conform de gestelde eisen afgeven. Het gebruik als dorpshuis valt onder de voor dit gebouw bestemde maatschappelijke doeleinden.