• Ds. Nkolo Fanga kan zondag niet preken. Hij is geveld door malaria.

    Privé

Dominee met malaria in ziekenhuis

SOEST Ds. Nkolo Fanga uit Afrika zou zondag 19 mei preken in de Schuilplaats, het kerkgebouw van de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente aan de Gaesbeekerhof. De predikant is deze week echter plotseling met malaria in een ziekenhuis in Nederland opgenomen. Hij kan niet in de ontmoetingsdienst voorgaan.

In zijn plaats komt ds. Jonah Lagat uit Kenia. Hij is Engelstalig. Voor een tolk wordt gezorgd. De dienst begint zondag 19 mei om 10.00 uur. Inloop met koffie vanaf 9.30 uur. Voor meer informatie: www.soest-baarn.gkv.nl.