• Jan van Steendelaar
  • Jan van Steendelaar
  • Eempers

Dierenorganisaties geweerd van congres

SOESTERBERG Dierenbeschermers zijn vrijdagmorgen in groten getale naar Soesterberg gekomen om er vreedzaam te protesteren tegen een congres waar zij niet bij mogen zijn. Het wordt gehouden in het Officierscasino, waar betrokken ministeries praten met vertegenwoordigers van de dierenbescherming. ,,Dat is net alsof het ministerie van economische zaken praat met Shell," zegt een woordvoerder namens degenen die er graag bij hadden willen zijn maar geweerd zijn, zoals de Stichting Dierenlot en de Dierenambulances.

Jan van Steendelaar

Deze in vergelijking met de Dierenbescherming kleine organisaties dreigen door de kosten die het werk voor dierenwelzijn met zich meebrengt in problemen te komen. Ze hadden daarover graag in discussie gegaan op het congres in Soesterberg om te voorkomen dat ze door geldgebrek zouden moeten stoppen doordat alle kosten puur voor eigen rekening komen.

De actievoerders willen enkel door hun aanwezigheid en niet door harde acties laten weten dat zij een belangrijke rol vervullen als het om dierenwelzijn gaat. Een rol die het volgens hen verdient om gewaardeerd te worden in plaats van dat hun organisaties geweerd worden van het congres.