• Provincie Utrecht

Dialoogavond over de Wegh der Weegen

SOESTERBERG Stichting Wegh der Weegen houdt op maandag 18 september een dialoogavond over de oude verbindingsweg tussen Amersfoort en Utrecht, tegenwoordig de N237. Deze weg, ook wel Wegh der Weegen genoemd, werd halverwege de zeventiende eeuw aangelegd naar een ontwerp van de Amersfoortse ontwerper Jacob van Campen.

De dialoogavond vindt plaats in het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg vanaf 19.30 uur. Stichting Wegh der Weegen wil de historische betekenis van de weg uitdragen. Hiervoor hebben ze een atlas gemaakt die de basis vormt voor een nog te vormen streefbeeld voor de komende decennia. Tijdens de dialoogavond hoopt de Stichting Wegh der Weegen verbeterpunten te krijgen van omwonenden en belanghebbenden van de weg. De dialoogavond wordt gevolgd door een tweede avond, op maandag 18 november. Op deze avond hoopt de stichting een conceptvisie voor te leggen aan de belangstellenden waarin de relevante verbeterpunten zijn verwerkt.

Het streefbeeld moet gereed zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, zodat met de nieuw gekozen gemeentebesturen en provincie Utrecht een uitvoeringsovereenkomst kan worden gesloten. De stichting hoopt op financiële steun voor het opstellen van het streefbeeld door de vier betrokken gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist en De Bilt en de provincie Utrecht. De provincie heeft al toegezegd driekwart van de kosten te betalen.

JACOB VAN CAMPEN De Wegh der Weegen is vanaf midden 17e eeuw aangelegd naar een ontwerp van de Amersfoortse ontwerper Jacob van Campen. De weg is destijds volgens een kaarsrechte indeling verdeeld in vakken met brede sorties (uitgangen) en diende later ter inspiratie van vergelijkbare lange wegen en straten. Langs de weg verschenen landgoederen waarvan de eigenaren meehielpen aan het onderhoud van hun deel van de weg. In de loop van de tijd zijn veel van de karakteristieken van de Wegh verloren gegaan.