• Oprechte dankbetuiging vanuit India waar de Derde Wereldgroep een dorpsschool ondersteunt.

    Derde Wereldgroep Soest

Derde Wereldgroep: 300 projecten in 35 jaar

SOEST De Derde Wereldgroep (DWG) Soest bestaat 35 jaar en viert dat op woensdag 25 april in de bovenzaal van Boekhandel Van de Ven. De oprichting van de DWG Soest was op 28 september 1983. Het eerste project was de bouw van een dorpshuis in Rusumo Rwanda. Intussen zijn honderden projecten in dertig landen gefinancierd door trouwe donateurs, de gemeente Soest en ontwikkelingsfondsen. ,,Dit stemt tot tevredenheid en dankbaarheid."

Martin Huizenga

Wie waren op Bevrijdingsdag in 1983 de initiatiefnemers met een ideaal, die tegen elkaar zeiden: 'Wat hebben wíj met de vrede gedaan? We moeten in actie komen!' Het zijn geen 'Fathers', maar 'Founding Mothers': Leidje Tomassen, Joke Koot en Nelleke Streefkerk. De allerarmsten van de derde wereld helpen en vooral Afrika met zoveel mogelijk ondersteuning van Soester mensen en organisaties.

KINDERARBEID Gastspreker op 25 april is Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep. De LIW zich richt op bedrijven, rechtspersonen. DWG Soest is actief met 'natuurlijke' personen. Een korte film laat kinderarbeid in de praktijk zien. Helma van den Berg van Radio Soest gaat met Oonk in gesprek en leidt de discussie. LIW was in 2017 bepalend betrokken bij het zogenaamde textielconvenant.

VOORUITGANG In 35 jaar vond in Afrika ook een economische en technische vooruitgang plaats. DWG heeft zich het lot van de allerarmsten aangetrokken, vooral van vrouwen en kinderen. Voorlichting over aids, educatie en training op school, opvoeding, een startkapitaaltje om structureel inkomen te genereren, schoon watervoorzieningen, moderne medische faciliteiten voor de volksgezondheid. Onderhand is deze steun ook nodig in de westerse landen. Jan Bik, de voorzitter van DWG: ,,Uw morele en financiële steun is daarbij onontbeerlijk."

DORPSSCHOOL Een project van DWG (foto): in Ghana geeft DWG Soest steun aan de bouw en uitbreiding van een dorpsschool. DWG zorgde voor het minimale noodzakelijke schoolgeld (de onderwijzers zijn vrijwilligers ), wateropvang van het dak in plaats van uit de vervuilde beek, toiletvoorzieningen en schoolbanken. Daardoor trok de school veel meer leerlingen aan, van 230 tot 360. DWG zorgde voor de materialen, de ouders bouwden met lokale ondernemers extra schoollokalen.

OVERAL In 2017 kwamen 175 aanvragen binnen; een derde uit India, de overige uit Afrika. Opvallend: eentje uit Mongolië. ,,Onze website wordt overal gelezen." De toewijzingscriteria zijn een haalbaar projectplan, een efficiënt werkplan, realiteitszin en de hoogte van het gevraagde bedrag. In categorieën: activiteiten met als doel een structureel inkomen te genereren. Onderwijs, scholing en leermiddelen, medische voorzieningen, voorlichting en sanitair, kleinschalige landbouw, tuinbouw en (pluim)vee- en visteelt.

ONBEGAANBAAR Een actueel project is de hulp voor zwangere vrouwen en zieken in het Rwenzori gebergte in Oeganda. De onverharde wegen naar de hulpposten veranderen in modderpoelen. Alleen met een 'motorambulance' te berijden. Vijf lichte motoren met overkapte zijspan en bijbehorende mobiele telefoons zijn gefinancierd. Wegens enorm succes een vervolgaanvraag voor nog vijf, in totaal 3000 euro.

Met de ANBI status heeft DWG structuur. Het biedt de mogelijkheden voor donateurs om belastingvrij te kunnen vererven en schenken.

Het jubileum wordt gevierd op 25 april. Vanaf 19.30 uur is de inloop en om 20.00 uur vangt het programma aan. De toegang is gratis.