• Eempers

Deel bedrijfshal mag in groenstrook

SOESTERBERG De Ridder Beheer BV heeft bij de gemeente vergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfshal aan de Centurionbaan 120, op het bedrijventerrein Richelleweg. Omdat een deel van het terrein de bestemming bos heeft, moet het gemeentebestuur afwijken van het bestemmingsplan, onder de voorwaarde dat aan de parkeernota wordt voldaan.

De Ridder heeft de grond aan de Centurionbaan al aangekocht. De kavel is ruimer uitgegeven dan wat het bestemmingsplan toestaat. Een deel van de te bouwen bedrijfshalhal ligt buiten het bouwvlak op grond met bestemming bos. Daarop is bebouwing niet toegestaan. Eerder heeft het gemeentebestuur echter in soortgelijke gevallen toestemming gegeven voor afwijking van het bestemmingsplan, onder meer voor het bedrijf Weston/Easydek B.V.

AANVAARDBAAR Ook in het geval van De Ridder wil het gemeentebestuur meewerken. Het bedrijfspand is stedenbouwkundig aanvaardbaar en het stedenbouwkundig plan voor de Richelleweg gaat uit van oriëntatie van bebouwing op het middenterrein en afscheiding van de omgeving door een groene rand. Hoewel de groenstrook in het voorgestelde plan kleiner is dan in het bestemmingsplan, sluit het plan aan op de uitgangspunten van deze visie. De groenstrook heeft in het bestemmingsplan Soesterberg een breedte van 11,6 meter. In de praktijk heeft de strook echter een breedte van 4,8 meter. De bedrijfshal is deels gesitueerd in de groenstrook met bestemming bos.

AFSTAND Hoewel de afstand tussen de bedrijfshal en de Zuiderweg is afgenomen, staat de bedrijfshal nog steeds op ruime afstand van de openbare weg, ca. drie meter uit het bestaande hekwerk langs de Zuiderweg. Daar biedt de hal geen belemmering voor de ontwikkeling van een groenstrook langs de weg. De strook tussen rijweg en hekwerk is aangelegd met een mengsel van bosplantsoen met enkele boomvormers. Doel is om een afschermende groenstrook te realiseren die past in het bosachtige karakter van dit gebied.