• De das, hier in een verstedelijkte omgeving, komt op tamelijk grote schaal voor langs de Wieksloterweg.

    Archief Eempers

Dassenfamilies langs Wieksloterweg

SOEST In het bosgebied langs de Wieksloterweg huizen dassenfamilies (clans). Op basis van de sporen wordt uitgagan van zeker vier families met een aantal dieren. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & 't Gooi.

Martin Huizenga

Eén familie telt een aantal dassen. Sporen van, geschat, vier families. Iedere hoofdburcht kent een tunnelstelsel met meerdere kamers en uitgangen. Zij hebben dit hele voedselarme territorium nodig om te overleven. Een territorium is wettelijk beschermd.

De gemeente Soest wilde de voetbalverenigingen SEC en Hees naast AV Pijnenburg clusteren, grondeigenaar ASR wilde op en rond het huidige Hees-complex een natuurbegraafplaats ontwikkelen. Het Comité tot behoud van de bossen van Soest en diverse betrokken omwonenden stelden de aanwezigheid van de dassen al meerdere malen aan de orde, maar het terrein werd onderzoeksdomein van de beladen firma Eelerwoude, die later belanghebbende bleek in het project. Daarop blies de gemeente (en nadien ook Natuurbegraafplaatsen) het plan af.

ZORGEN Niettemin verrichtte de Dassenwerkgroep op verzoek van het (bewoners)comité een onderzoek in. Woordvoerder Job van Oldenbeek van het comité: ,,Nergens stond dat het gebied géén onderdeel meer zou zijn van het verplaatsingsplan. Daardoor bleef het gebied object van onze aandacht en zorgen. Wij hopen dat nu definitief een streep wordt gezet door plannen om dit bijzondere gebied tot een sportpark te maken. Bovendien besparen we met dit onderzoek gemeenschapsgeld omdat de gemeente geen tijdrovende kostbare vervolgonderzoeken hoeft te doen."

Het onderzoek is aangepakt volgens de gangbare werkwijze voor ecologische adviesbureaus en het ecologisch model ruimtegebruik van de Das, 34 stellingen. De Dassenwerkgroep betaalde uit eigen zak. Van Oldenbeek: ,,Na het echec van de belangenverstrengeling was er behoefte aan een echt onafhankelijk onderzoek van echte experts."

Veldonderzoek is een belangrijk onderdeel van het brede dienstenpakket. De geplande ontwikkeling zou in strijd zijn met de wet natuurbescherming. ,,Het opzettelijk verslechteren, beschadigen of vernielen van een dassenburcht en zijn functionele omgeving.'

CAMERAVALLEN Op verschillende tijdstippen is in en bij het plangebied gezocht naar dassensporen. De plekken zijn gps bepaald en er zijn foto's van de sporen genomen. Vanwege de kwetsbaarheid zijn de exacte dassenlocaties niet in het publieke rapport vermeld. Bij burchten werden aan een boom twee 'cameravallen' aangetroffen, volgens het comité het werk van Eelerwoude. Bij de atletiekbaan vond men dassenharen aan het hek. Vanwege de voedselarme omgeving kent het foerageergebied grote afstanden. Veel sporen tot ver het bos in en van recente activiteiten, naast haren, niet uitgedroogde poep, bodemomwoelingen, ook een zogenaamde stoel waar dassen zitten om hun pels op te poetsen.

Het plangebied en de aanliggende bossen vallen onder de wet natuurbescherming. In de omgeving van burchten mag niet met zwaar materiaal worden gereden. Grootschalige houtkap zou de waarde als foerageergebied sterk verminderen en valt onder de term 'verslechtering' van de wet. Recent werd op grote schaal gekapt, volgens de gemeente dankzij een vergunning van de provincie.