• Jan van Stendelaar

Das en hazelworm houden Oude Tempel op

SOESTERBERG Op de woningbouwlocatie Oude Tempel, samen met Kontakt der Kontinenten als Apollo-Noord onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug dat sinds 2005 loopt, is een dassenburcht aangetroffen. Deze moet eerst verplaatst worden voordat een begin gemaakt kan worden met woningbouw. Ook de hazelwormen die er voorkomen moeten eerst elders worden uitgezet.

Jan van Stendelaar

De eerste keuze voor het uitzetten van de das viel op Beukbergen, maar deze bleek ongeschikt te zijn. Er is een nieuwe geschikte uitzetlocatie gevonden, de Laarschenberg in Rhenen, vallend binnen de grenzen van het Utrechts Landschap.

De locatie Oude Tempel – ingesloten door woningen en drukke wegen – is één van de locaties waar woningen moeten komen. De verstedelijkte omgeving van deze locatie vormt een bedreiging voor de nu nog aanwezige diersoorten, waaronder de das en de hazelworm. Het programma Hart van de Heuvelrug heeft als doel de natuurwaarden te vergroten door op een weloverwogen manier ruimte te bieden voor natuur, wonen, zorg, recreatie en bedrijvigheid.

VERGROOT NATUURGEBIED In het gebied Hart van de Heuvelrug was het door de opbrengsten van de woningen mogelijk om op enkele bebouwde locaties de gebouwen te slopen en de grond terug te geven aan de natuur. Daarnaast zijn met de opbrengsten van bouwlocaties ecoducten betaald. Hierdoor zijn grotere, aaneengesloten natuurgebieden ontstaan en is het leefgebied voor dieren aanzienlijk vergroot en verbeterd.

WONINGBOUW Behalve de das zijn in het gebied van de Oude Tempel ook hazelwormen aangetroffen. Om voortgang te houden in de ontwikkeling van woningbouw moeten ook deze worden weggevangen. Dat kan tot uiterlijk eind augustus, wanneer het kwetsbare seizoen weer aanvangt. De provincie heeft te kennen gegeven dat eerst de das moet zijn verplaatst voordat de reptielenschermen voor het wegvangen van de hazelwormen mogen worden aangebracht. Dit zou betekenen dat het wegvangen van de dassen in een zo kort mogelijke tijd moet geschieden. De verwachting is dat dit niet gaat lukken voor 1 juli, wat zou betekenen dat het wegvangen van de hazelwormen pas in het voorjaar van 2019 kan aanvangen.