• Eempers

Comité wil aangepast bouwplan Casino

SOESTERBERG Het buurtcomité Officierscasino/Kampweg 1 dat zich namens omwonenden samen met de gemeente Soest en het Rijksvastgoedbedrijf inzet voor een breed gedragen Nota van Uitgangspunten voor de bebouwing van het casinoterrein, heeft met beide andere partijen op uitnodiging van wethouder Janne Pijnenborg (ruimtelijke ordening) een gesprek gehad.

Eind november heeft de gemeente een informatiebijeenkomst gehouden over de toekomst van het Officierscasino. Een belangrijk document hierbij is de Nota van Uitgangspunten (NvU). De uiteenlopende en deels geschrokken reacties hierop van buurtbewoners waren aanleiding om een buurtcomité van omwonenden en belanghebbenden te vormen. Het comité heeft alle genodigden van de informatieavond gevraagd deel te nemen als lid van het buurtcomité en/of suggesties, vragen en bezwaren over te brengen. Hierop heeft een groot aantal omwonenden gereageerd. Alle reacties zijn samengebracht in een brief aan de gemeente.

BEHOUD Tijdens het gesprek is er een uitvoerige toelichting gegeven op het proces en de totstandkoming van de concept NvU. Er is volgens Ralph de Gooijer van het buurtcomité ,,in alle openheid van gedachten gewisseld over de meest prangende punten van kritiek op het huidige concept NvU. Het wederzijdse belang om een plan voor het behoud van het Officierscasino -een gemeentelijk monument- mogelijk te maken dat rekening houdt met bestaande kwaliteiten en de omgeving is hierbij door iedereen als uitgangspunt gehanteerd."

AANGEPASTE VERSIE Het vervolg van het proces is dat de gemeente op basis van alle reacties binnen drie weken een aangepaste versie opstelt van de concept NvU en deze ook zal bespreken met het buurtcomité. Daarmee mikt het gemeentebestuur op een breed gedragen Nota van Uitgangspunten die het zal voorleggen aan het college van b en w. De uiteindelijke nota van uitgangspunten, bekrachtigd door het college van burgemeester en wethouders, zal door het Rijksvastgoedbedrijf worden gebruikt als onderdeel van het biedboek.

Het buurtcomité bestaat uit een zevental leden welke de belangen vertegenwoordigen van tientallen omwonenden en betrokkenen en is bereikbaar via het e-mail adres info@kampweg1.nl.