College wil structurele inzet van jeugdboa's

SOEST De proef met ingehuurde jeugdboa's was volgens burgemeester en wethouders dusdanig succesvol in 2018 dat dit college nu pleit voor de structurele inzet van eigen jeugdboa's. Stichting Balans ziet liever een extra wijkagent en een extra jongerenwerker.

Hans Veltmeijer

Over de komst van de twee jeugdboa's beslist de Soester gemeenteraad op 8 november. Het college van burgemeester en wethouders wappert ondertussen met cijfers om de volksvertegenwoordigers te overtuigen van het nut van twee extra ambtenaren, à 80.000 euro per jaar. Na slechte cijfers in 2017 daalde de jeugdoverlast namelijk in het eerste halfjaar van 2018 met 34 procent, en dat schrijft de gemeente voor een groot deel op het conto van de jeugdboa's die vooral in de late uren en op onverwachte momenten patrouilleren.

SMITSVEEN Met name in de wijk Smitsveen waar de overlast het grootst was. Het jongerenwerk van Stichting Balans toont zich echter kritisch in de evaluatie die vorige week naar buiten kwam. De boa's zouden niet genoeg handhaven en niet altijd serieus worden genomen door de jongeren. Directeur Jan Buijze van Balans denkt dat een wijkagent meer respect afdwingt bij jongeren en buurtbewoners. De sterke daling van de overlast schrijft hij toe aan een combinatie van factoren: preventie door jongerenwerkers, een notoire groep die is opgepakt en de jeugdboa's.

EVALUATIE Burgemeester Rob Metz had dezer dagen geen tijd om echt inhoudelijk op de evaluatie en het advies aan de gemeenteraad te reageren. ,,Ik ben blij dat uit de evaluatie blijkt dat dit een goed instrument blijkt te zijn voor jong en oud om samen te wonen en te leven", liet hij wel uit zijn mond optekenen over de jeugdboa's.

JEUGDBOA'S De twee jeugdboa's mogen er van het Soester college snel komen om de overlast op straat structureel terug te dringen. Het jongerenwerk van Balans is kritischer. ,,De wijkagent heeft toch een andere status en bevoegdheid."

Onlangs bij de presentatie van de meerjarenbegroting uitte burgemeester Metz nog kritiek op de landelijke situatie bij de politie. Er is volgens hem ook in Soest nog steeds te weinig capaciteit. Hij toonde zich blij met de nieuwe wijkagent in Soesterberg en de forse afname van de jeugdoverlast. ,,Maar we zijn er nog lang niet", zei hij ook. De jeugdboa's zijn wat hem betreft weer een stap in de goede richting. Ook de politie toont zich tevreden over het werk van de jeugdboa's en de steeds hechtere samenwerking.

PROEF De aanleiding voor de proef met de twee ingehuurde boa's gaat terug naar 2016. De in een rapport beschreven ernstige overlast in Smitsveen noopte tot maatregelen. Vooruitlopend op een groter uitvoeringsplan besloot de gemeenteraad in juni 2017 om meer in te zetten op handhaving in de wijk, en om dat na een jaar te evalueren. De raad vroeg om een straatcoach, het college besloot voor een jaar twee jeugdboa's voor 24 uur per week in te huren voor heel Soest, met Smitsveen als extra aandachtsgebied.

WIJKAGENT In november zijn de boa's een jaar actief, maar de evaluatie kwam vorige week al. Hierin staat dat de jeugdboa's binnen korte tijd verschillende hotspots goed in beeld hadden en dwarsverbanden tussen groepen jongeren snel werden gesignaleerd. Binnen de groepen wordt ingezoomd op welke rol de jongeren hebben. Een kritische noot is er ook: de jeugdboa's gaan later tot handhaving over dan gewenst. Dat vinden ook de jongerenwerkers van Balans. Zij hebben daarnaast het idee dat de boa's 'door hun uitstraling niet serieus genomen worden door de jongeren', staat in de evaluatie. Voor directeur Jan Buijze van Balans zijn twee extra boa's dan ook niet de gedroomde maatregel. ,,Wij hebben liever een extra wijkagent en een extra jongerenwerker. De wijkagent heeft toch een andere status en bevoegdheid. De boa hangt een beetje tussen wijkagent en jongerenwerker in. Jongeren voelen en weten dat. En de buurtbewoners willen ook liever een ouderwetse wijkagent."

SOLLICITATIEPROCEDURE Als op 8 november toch het besluit wordt genomen om de jeugdboa's aan te nemen, hoopt Buijze dat de sollicitatieprocedure 'zeer kritisch' verloopt. Inclusief een proefperiode in de wijk. ,,Het maakt heel veel uit wat voor type er staat. Een bepaald type dwingt respect af bij de jongeren. Dat zie je pas wanneer iemand meedraait op straat." Dat de overlast fors is gedaald, heeft ook hij gemerkt. De afname van klachten en van het aantal jeugdgroepen valt samen met de arrestatie van een groep jongeren ongeveer een jaar geleden vanwege een reeks inbraken, merkt Buijze op. ,,Daarmee zouden de rotte appels verdwenen kunnen zijn. Maar ook de preventieve aanpak van onze jongerenwerkers en de jeugdboa's hebben hun steentje bijgedragen aan de verbetering. Het is echt rustig geworden."

Het college beoogt de jeugdboa's te betalen met geld voor de opvang van asielzoekers. Het budget vanuit het Rijk voor de asielinstroom is verhoogd en via een 'oormerkvoorstel' wil Soest 80.000 euro per jaar daaruit vrijmaken voor de boa's.