• Het uitzicht vanuit de woningen aan de Sloothaak.

    Hans Veltmeijer

College wil Sloothaak beetje helpen

SOEST In een langdurige kwestie over de teloorgang van woongenot probeert het Soester college de bewoners van De Sloothaak tegemoet te komen. Voor zover dat mogelijk is, want de uitbreiding van bedrijventerrein De Grachten is wel volgens de regels verlopen. Maar uitkijken op een grote blikken wand is wel erg gortig, vindt ook wethouder Aukje Treep

Hans Veltmeijer

Daarom besloot het college om een van de wensen van de bewoners in te willigen door een groene haag te laten plaatsen langs de Dorresteinweg. Die komt onder de bomen die er al staan, waardoor de overlevingskans van de haag twijfelachtig is. ,,Maar toch proberen we het", zegt Treep.

De gemeentelijke actie komt naar aanleiding van de laatste brandbrief van de bewonersvereniging Sloothaak in april dit jaar. Hierin wordt uiteengezet wat er de afgelopen jaren allemaal voor hun neus heeft plaatsgevonden en hoe een boerenlandschap is veranderd in een 'rommelige en onverschillige omgeving'. De wethouder heeft inmiddels tweemaal een gesprek met de bewoners gevoerd, om de kou uit de lucht te halen. Want de boosheid ten opzichte van de gemeente heeft zich opgekropt, merkte zij. ,,De ergernis bestaat al sinds 2008. Er is veel tegelijk gebeurd. De Dorresteinweg is onveiliger geworden en het uitzicht is voorgoed veranderd. Ze kijken nu tegen een blikken wand aan. De bewoners voelen dat zij vechten tegen de gemeente. " Haar eerste actie was het aanwijzen van één aanspreekpunt bij de gemeente voor de bewoners. ,,Want het is heel vervelend wanneer ze steeds een andere ambtenaar aan de telefoon krijgen en het gevoel krijgen dat er niet naar ze geluisterd wordt."