• Archief BDUmedia

'Cliënten Wmo overwegend positief over ondersteuning'

SOEST Volwassen cliënten die in 2017 maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kregen via de gemeente Soest, konden in maart en april van dit jaar aangeven hoe zij dit ervaren hebben. Dit kon tijdens het zogenaamde cliëntervaringsonderzoek. Uitkomst is dat zij overwegend positief zijn over ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en dagopvang, zo laat de gemeente Soest weten in een persbericht.

,,Cliënten gaven aan tevreden te zijn over het contact met de gemeente Soest en over de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Tegelijkertijd geeft het onderzoek ook aanknopingspunten om nog beter te ondersteunen."