• Eempers

Cheque voor Museum Soest

SOEST Als bijdrage in de kosten van het inrichten van een brandweerkamer in Museum Soest overhandigde Mark van Arkel als voorzitter van de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest maandagavond een cheque ter waarde van 600 euro aan Cees Vos als vertegenwoordiger van het museum.

Van Arkel herinnerde eraan dat de brandweervereniging bij de officiële ingebruikname van de brandweerkamer in het museum de toezegging had gedaan van een financiële tegemoetkoming in de kosten van verbouwing en inrichting. Het bedrag hiervoor haalde men op tijdens een verkoop op op Hemelvaartsdag.

RIES STEENMAN Cees Vos vertelde dat wijlen Ries Steenman destijds het voortouw nam om ook de brandweer een plek te geven in het museum. ,,Bij het leegmaken en opknappen van de ruimte was het moment daar om voor de inrichting ervan contact op te nemen met de brandweer. Het is nu een prachtige ruimte. Het bedrag is allang uitgegeven aan materialen voor de verbouwing, dus we zijn superblij met het geld,' aldus Vos.

Meer informatie over het museum: www.museumsoest.nl.