• Johan van Beek

Cameratoezicht in Smitsveen weer verlengd

SOEST Het cameratoezicht in het Smitsveen worden verlengd tot en met februari 2019. In de tussentijd wordt onderzocht of er wellicht vaste camera's komen en ook elders in de wijk (mobiele) camera's worden geplaatst.

Dat is de uitkomst van de evaluatie over het gebruik van twee mobiele camera's die in het voorjaar van 2016 aan de Smitsweg werden geplaatst, eentje bij de sportzaal en eentje naast De Plantage. Op de aanwezigheid van de 'extra ogen' wordt over het algemeen positief gereageerd. Klachten over schending van de privacy zijn het afgelopen jaar niet binnengekomen. Langer gebruik biedt bovendien de mogelijkheid om de effecten te peilen van maatregelen die de komende maanden bedacht en daarna uitgevoerd zullen worden.

Vastgesteld is wel dat de overlast zich sinds de plaatsing voor een deel verplaatst naar omliggende gebieden, zoals woonsteegjes. Volgens de politie is het rustig op de Smitsweg, anderen verklaren dat buiten het toezichtgebied overlast en vernielingen vaker voorkomen. De beeldkwaliteit valt in de donkere uren overigens tegen. Tot tweemaal toe werden stroomkabels van de camera's doorgeknipt.

POSITIEF Beheerder en gebruikers van De Plantage stellen dat de mobiele camera's in het Smitsveen een positief effect hebben op de directe omgeving van het Breed Educatief Centrum. Het veiligheidsgevoel van de medewerkers is toegenomen, blijkt uit stukken van de gemeente.

De bevestiging kwam toen (tot tweemaal toe) de camera's tijdelijk niet werkten, omdat saboteurs de bedrading hadden doorgeknipt. De overlast in dit gebied in het Smitsveen nam toen direct weer toe. Er wordt vanuit De Plantage gepleit om permanente camera's te plaatsen. De beheerder kan trouwens meekijken met de beelden. De jongerenwerker van Stichting Balans mag dat - tot zijn ongenoegen - niet.

Ook de gebruikers van de tegenoverliggende sportzaal ervaren volgens de gemeente minder tot geen overlast meer, sinds de camera's er staan. Daarvoor waren er veel klachten over intimidatie, vernieling, diefstal en soms fysiek geweld.

KLACHTEN Wijkagent en BOA's signaleren dat de overlast zich deels verplaats naar andere gebieden. Vanuit de omgeving Park Honsbergen kwamen vorig jaar al klachten. In de Ereprijsstraat wonen mensen die zeggen dat er in hun directe leefomgeving meer hinder is. Een van hen verklaarde tegenover de gemeente dat het binnen het blikveld van de elektrische ogen rustiger is geworden, maar dat er d.daarbuiten veel hanggedrag, onrust, lawaai en vervuiling plaatsvindt. De problemen worden in zijn ogen dan ook niet opgelost, maar slechts verplaatst. De bewoner pleit voor voorzieningen voor verschillende (jonge) leeftijdsgroepen.

Bij Portaal komen meldingen over vernielingen en overlast, maar die hebben betrekking op een van de flats. Zo ver reikt het oog van de camera niet.

MAATREGELEN De twee mobiele camera's blijven staan, in elk geval tot en met februari 2019. In de tussentijd wil de gemeente allerlei maatregelen in gang zetten om de overlast in de wijk terug te dringen dan wel de kop in te drukken. Hiervoor is door de gemeenteraad eind juni eenmalig 1,5 miljoen euro geoormerkt. Daarnaast stemde de raad ermee in om elk jaar nog eens 200.000 euro beschikbaar te stellen voor projecten in de wijk. Tenminste voor de duur van een jaar worden twee straatcoaches het Smitsveen (en mogelijk andere wijken, waaronder de Eng) ingestuurd. Een concreet Plan van Aanpak is in de maak. Nu al is duidelijk dat een behoorlijk stuk van deze taart gaat aan een Stuurgroep en twee projectgroepen.

Zodra er maatregelen in uitvoering zijn, hoopt Soest mede aan de hand van de camerabeelden de effecten van de maatregelen te kunnen beoordelen.

FLEXIBELER Soest wil graag dat deze flexibeler inzetbaar zijn in Smitsveen en gaat de leverancier vragen naar de mogelijkheden. Ook laat burgemeester Rob Metz onderzoeken of het 'werkgebied' van de camera's kan worden uitgebreid. Metz komt wellicht met een voorstel.