• Antoinette Temmjnk en Hylco Zandstra zijn blij dat het gelukt is een AED te financieren en in de buurt van de Zuidereng, om snel te kunnen handelen in noodgevallen.

    Peter Beijer

Buurt schaft eigen AED aan

SOEST Een trend die levens kan redden. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer buurtgenoten ervoor kiezen om samen een AED aan te schaffen. Ze leggen geld bij elkaar, proberen fondsen te werven en hangen het levensreddende apparaat op de eigen straathoek.

Peter Beijer

Bewoners van de omgeving Zuidereng staken ook de koppen bij elkaar met als resultaat dat volgende week een AED in hun buurt komt te hangen. Antoinette Temmink, Hylco Zijlstra en Wim van den Ende zijn de initiatiefnemers voor de aanschaf van een AED in de buurt van de Zuidereng. Een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een gecontroleerde elektrische schok.

SPOEDGEVAL Antoinette Temmink werd uit eigen ervaring gemotiveerd om in de buurt een AED te plaatsen: ,,De AED is een levensredder die in het hele land zijn dienst heeft bewezen. Ik ben aangemeld als burgerhulpverlener via Hartslagnu.nl. Is er in de buurt een spoedgeval waarbij gereanimeerd moet worden, dan kan ik worden opgeroepen. Dit is mij al overkomen. Dan moet ik dus eerst naar het gemeentehuis om daar een AED te halen om mij vervolgens ergens naar een plek in Soest te spoeden waar ik nodig ben."

FINANCIËN De taak van een burgerhulpverlener is belangrijk omdat hij snel ter plaatse kan zijn. Een slachtoffer van een hartstilstand moet binnen zes minuten gereanimeerd worden, dan is de kans op overleven met minimale schade het grootst. Temmink: ,,In onze buurt zijn mensen die kunnen reanimeren. Een AED hier in de buurt kan daardoor levens redden. Samen met Hylco en Wim hebben wij geïnformeerd in de buurt. Wij hebben een inzamelingsactie in de buurt gehouden en daarmee het noodzakelijke geld bijeen gebracht. Er was ook financiële steun van de gemeente."

SOESTENGWEG Het was aanvankelijk de bedoeling dat de AED geplaatst zou worden op een herkenbaar punt. ,,Wij wilden de AED het liefst op de hoek van de Molenweg en de Molenstraat. Maar technisch bleek dat niet mogelijk. Omdat niet alle huizen over de juiste elektrische aardleiding beschikken moet de AED aan één van de nieuwere huizen bevestigd worden. Het kastje met daarin de AED komt nu aan de buitengevel van Soestengweg 21 te hangen. Dus 24 uur per dag inzetbaar!"

,,Via Hartslagnu.nl krijgt de hulpverlener een pincode door waarmee het kastje geopend kan worden. Met de buurt-AED kan de hulpverlening sneller in actie komen en winnen wij kostbare tijd. Dat geeft een veilig gevoel voor de buurt."

PLAN VAN AANPAK Antoinette Temmink heeft praktische tips voor iedereen die ook een AED in de eigen buurt wil hebben. ,,Wees vooral standvastig en maak een plan van aanpak. Betrek alle buren erbij en zorg dat je overeenstemming hebt voordat de subsidie aangevraagd wordt. Ik weet dat er al meerdere wijken in Soest met een buurt-AED bezig zijn. Voor vragen kan men contact opnemen via: info@temm.nl."