• Jan van Steendelaar/Eempers

'Bus belangrijker dan lagere snelheid'

SOESTERBERG De uitkomsten van het inwonerpanel in Soesterberg heeft een opvallend resultaat opgeleverd: bij de herinrichting van wegen vindt het panel de aanwezigheid van een bus belangrijker dan snelheidsremmende maatregelen. Dit staat in de door burgemeester en wethouders gepresenteerde Najaarsnota.

Jan van Steendelaar

Daarin staat onder meer ook dat de Westelijke Ontsluiting, de ontsluitingsweg voor de toekomstige woningbouwlocatie van de Vliegbasis, Soesterberg noord en de locatie Dorrestein definitief wordt ingericht zodra de uitgifte op de vliegbasis is afgerond. Tot die tijd wordt de westelijke ontsluiting gebruikt als bouwweg. De hoofdwegen in Soesterberg worden opnieuw ingericht. Dat zijn de Banningstraat, Oude Tempellaan, Kamerlingh Onneslaan, Kampweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. De Postweg wordt een fietsstraat. De wegen worden veiliger en gemaakt en de snelheid wordt overal verlaagd naar 30 kilometer per uur. De gemeente werkt in dit project niet alleen aan een nieuwe verkeersstructuur, maar houdt
ook rekening met de inpassing van de lanenstructuur. Soest komt daarmee tot een integraal profiel, waarbij ook de ondergrondse infrastructuur en het rioleringsvraagstuk een rol spelen. Een goede fasering moet voorkomen dat wegen direct weer kapot gereden worden door bouwverkeer. Tijdens de uitvoering van de plannen, waarvan de afronding in het voorjaar van 2019 is gepland, zal het dorp goed bereikbaar blijven.

ALOUETTE Voor de inrichting van de parkzonde op de overkluizing te Soesterberg is een budget beschikbaar gesteld van €400.000,-. Hierin is geen rekening gehouden met het plaatsen van een Alouette (helikopter) die als markering dient. Het toestel wordt cadeau gedaan door de Koninklijke Luchtmacht. Tot de sluiting van de vliegbasis in 2009 waren op Soesterberg Alouettes gestationeerd. Voor het strippen, verven, hufterproof maken, transporteren en plaatsen van de helikopter zijn de kosten geraamd op circa € 50.000.-.

PLEIN Voor de inrichting van het dorpsplein Den Berghplein in het dorpshart van Soesterberg heeft de meerderheid gekozen voor een plein met groene inrichting en een waterpartij. Deze waterpartij kan op verschillende wijzen worden ingevuld maar de voorkeur gaat uit naar een functionele invulling waar kinderen zich kunnen vermaken. Hierbij valt naar voorbeeld van de bekende bedriegertjes te denken aan bijvoorbeeld 'springend water', een fontein waaronder gespeeld kan worden. Welk soort waterpartij het ook wordt, er zijn speciale maatregelen nodig voor aanleg, kwaliteit, gebruiks- en kindvriendelijkheid, hygiëne maatregelen en onderhoud en beheer. De kosten zijn geraamd op circa € 100.000,-. In de uitvoering van het project dorpshart is de herinrichting van het nabijgelegen Odijkplein op het kruispunt Rademakerstraat, Kampweg, Veldmaarschalk Montgomeryweg en Banningstraat geïntegreerd.