• Archief BDU Media

Burgers krijgen belangrijke stem bij plan sporthal

SOEST Een grote raadsmeerderheid heeft donderdagavond ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe sporthal aan de achterkant van Sportboulevard de Engh. Daarmee maakt de raad de weg vrij voor uitwerking van een programma van eisen en het verder onderzoeken van de financiële (on)mogelijkheid.

Het besluit van de raad betekent ook dat de samenwerking met omwonenden, vertegenwoordigers van de sport- en onderwijssector en andere betrokkenen uit de samenleving voortgezet kan worden. De bedoeling is dat zij in gezamenlijkheid een antwoord gaan geven op de vraag: aan welke eisen willen we dat de nieuwe sporthal voldoet?. Wethouder Harrie Dijkhuizen: ,,Met dit raadsbesluit is een belangrijke sportieve stap gezet voor Soest en komt de noodzakelijke nieuwe sporthal écht dichterbij".

Het raadsvoorstel werd met 25 stemmen voor en drie tegen aangenomen. De raad geeft hiermee in ruime meerderheid aan de voorgestelde locatie - tussen het huidige sportcomplex en de Soester Engweg - verder te willen onderzoeken. De bedoeling is dat de bestaande en nieuwe hal worden geïntegreerd, dan wel verbonden worden met een (nieuwe) kantine.

Zorgpunten zijn er als het gaat om de geraamde kosten van 6,5 miljoen euro en de bezettingsgraad van de nieuwe sporthal. Ook deze aspecten worden de komende maanden onderzocht in het haalbaarheidsonderzoek en opgenomen in een businesscase. De beoogde hal wordt veel duurder dan aanvankelijk gedacht, vooral veroorzaakt door hogere bouwkosten en duurzaamheidseisen.

PARTICIPATIE Tot en met juni vindt intensieve samenwerking plaats met betrokken omwonenden en vertegenwoordigers uit sport en onderwijs, kondigt de gemeente aan. Tijdens de informatieavond op 20 februari meldden zich al 27 mensen die zich willen inzetten om deze samenwerking vorm te geven. Betrokkenen die wel een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst ontvingen, maar niet aanwezig konden zijn, krijgen alsnog een uitnodiging om zich te melden voor een bijdrage in het vervolgproces.