• Dit deel van de Korte en Lange Brinkweg gaat helemaal open voor verkeers- en watermaatregelen.

    Hans Veltmeijer
  • Hans Veltmeijer

Brinkwegen op de schop

SOEST De Korte Brinkweg en Lange Brinkweg worden niet alleen verkeersveiliger maar er komen ook maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente splitst het omvangrijke project nu in tweeën. Het gedeelte tussen de Stadhouderslaan en de Korte Kerkstraat gaat helemaal op de schop.

Hans Veltmeijer

Anderhalf jaar lag het plan voor verkeersmaatregelen stil. Soest deed in die tijd verschillende onderzoeken naar de wateroverlast in het gebied. Bij hevige regenval staat de straat blank. Het water komt immers van twee kanten: uit de poldergrond en vanuit de hoger gelegen straten. Voor zowel het grondwater als het regenwater moet de waterhuishouding worden verbeterd, toonden de onderzoeken. Ook bleek dat het gedeelte tussen de brandweerkazerne en de Eemstraat alleen bovengrondse maatregelen tegen het overvloedige water nodig heeft.

De gemeente legt eind dit jaar een eerste ontwerp van de herinrichting voor aan de bewoners. In 2020 volgen de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek naar de ondergrondse watermaatregelen en het definitieve ontwerp.

ENQUÊTE Bewoners werden en worden er bij betrokken. Zo had een enquête het effect dat het beoogde afslagvak op de Stadhouderslaan naar de Korte Brinkweg er toch niet komt. Tachtig procent van de ondervraagde bewoners zag dit niet zitten, en de gemeente zette een streep door de verkeersmaatregel.