• Eempers

Brandweer aan vooravond jubileum

SOEST Burgemeester Rob Metz gaat zich bij de gemeenteraad sterk maken voor een financiële bijdrage aan de viering van het jubileum in 2018. Hij zei dat aan de vooravond van het 95-jarig bestaan van de Brandweer Soest en tegen de achtergrond van twee nieuwe voertuigen die in de regio Utrecht in gebruik worden genomen.

Jan van Steendelaar

Metz deed zijn belofte vrijdagavond tijdens de gecombineerde bijeenkomst van de korpsen Soest en Soesterberg. Hij prees de korpsen voor de wijze waarop zij het proces van de variabele voertuigbezetting (vier in plaats van zes man) gestalte hebben gegeven, terwijl andere korpsen daar nog mee worstelen.

De burgemeester sprak bij die gelegenheid ook zijn waardering uit voor de inzet van beide korpsen 'die door de samenleving met veel belangstelling en waardering worden gevolgd. Ik denk dat wij het hier goed voor elkaar hebben als het om oefenen en daadwerkelijke uitrukken gaat.'

PARAATHEID Postcommandant Harrie Tolboom zei in zijn toespraak dat het halen van de uitruktijden nog steeds een heet hangijzer binnen de brandweerorganisatie is. Het is moeilijk om daaraan te voldoen als de paraatheid van posten afneemt en een post buiten dienst gesteld moet worden omdat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

VRIJWILLIGERS Dit probleem heeft ook in Soesterberg gespeeld, toen Zeist het bestaansrecht van de post ter discussie stelde. ,,Dit probleem is zo goed als achter de rug", aldus Tolboom. Hij wees op het grote belang van het gemotiveerd houden van de vrijwilligers en het binnenhalen van voldoende nieuwe vrijwilligers. Niet alleen de brandweer zelf, ook de bestuurders zullen zich hierover moeten buigen.

OEFENAVOND Positief van de nieuwe oefenavond in de regio op maandag in plaats van de dinsdag noemde hij de samenwerking tussen de posten. Soest oefent in Soesterberg en andersom en waar nodig wordt het materiaal uitgewisseld. Een mindere kant aan oefenen op maandag is dat de sociale contactmomenten minder worden. Hij noemde dat zorgelijk en sprak de wens uit er samen met de vereniging een oplossing voor te vinden. 'We moeten voorkomen dat we elkaar moeten voorstellen als we voor een uitruk de wagen instappen!'

HULDIGEN Namens het korps Soesterberg bood postcommandant Steman de burgemeester en Bram Berndsen als voorzitter van de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soesterberg een grote foto aan van het korps.

In de brandweerkazerne in Soest stond de jaarlijkse bijeenkomst vooral in het teken van de uitreiking van twee Koninklijke onderscheidingen, de bekendmaking van aanstellingen en bevorderingen, het uitreiken van diploma's en certificaten en het huldigen van jubilarissen. Daarbij werd speciaal aandacht besteed aan het feit dat Jan Dogterom al veertig jaar vrijwilliger is (zie ook elders in deze krant). Hij is pas de zevende die dit haalt in de 94 jaar dat brandweer Soest bestaat.