• De blikvanger in het toekomstige dorpshart, het complex met luxe, duurzame appartementen met op de begane grond horeca en maatschappelijke dienstverlening.

    Eempers

Bouwstart dorpshart iets vertraagd

SOESTERBERG Het lijkt misschien alsof er niets gebeurt, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nog openstaande bouwplannen in Soesterberg. Volgens projectmanager Mustafa Hamurcu ligt alles op schema, behalve de bouwstart van het project Den Bergh in het dorpshart. De commissie ruimtelijke kwaliteit is inmiddels akkoord gegaan met het plan van woningcorporatie Portaal die aan het Den Berghplein 31 huurwoningen gaat bouwen, naast de 39 luxe en duurzame appartementen met penthouses en op de begane grond horeca en maatschappelijke dienstverlening die IJsselland Ontwikkeling realiseert.

Jan van Steendelaar

DORPSHART Het project dorpshart Den Bergh is al in de verkoop, maar omdat die iets trager verloopt dan verwacht is de bouwstart iets opgeschoven om de verkoop verder op gang te krijgen. ,,Maar dit plan komt nu in een stroomversnelling. De aannemer dient over een paar weken de aanvraag in voor de omgevingsvergunning, dus dat gaat nu ook lopen," aldus Hamurcu.

PLEISTERPLAATS Wat betreft de aanleg van de pleisterplaats nabij de Batenburgweg zijn volgens Hamurcu alle onderzoeken gedaan, zoals naar flora en fauna en niet gesprongen explosieven,  en zijn in principe alle vergunningen en papieren gereed, waarmee het plan  onherroepelijk geworden is geworden. ,,We verwachten dat eind maart, begin april de eerste schop de grond in kan, dus we zitten nog steeds op schema."  De bouwtijd bedraagt zo'n acht maanden. Daarna volgt de inrichting. Zoals het er nu uitziet, opent de horeca in het voorjaar van 2020 zijn deuren.   

HERINRICHTINGEN Vooruitlopend op de herinrichting van Postweg en de Veldm. Montgomeryweg wordt eind dit jaar het kruispunt Batenburgweg-Montgomeryweg opnieuw inrichten. Dit gebeurt eerder in verband met de noodzakelijke ontsluiting van de Pleisterplaats. Aan de betrokken bewoners zijn  varianten voor het kruispunt voorgelegd. Op basis hiervan is een definitief ontwerp gemaakt. Voor de bewoners waren de verkeersveiligheid en de doorgaande fietsroute over de vliegbasis belangrijk. Daaraan is in het ontwerp extra aandacht aan besteed. Ook dit jaar worden rioleringswerkzaamheden uit op de Batenburgweg uitgevoerd.

Voor de herinrichting van de Postweg en Montgomeryweg is drie jaar geleden al aan bewoners van de Postweg al gevraagd wat zij belangrijk vinden bij herinrichting van de straat. Het was de bedoeling om dat al eerder op te pakken, maar gebeurt nu in combinatie met de herinrichting van de Montgomeryweg en andere wegen in het dorp. Er komt voor bewoners en ondernemers langs de Montgomeryweg een informatiebijeenkomst over de herinrichting. Bewoners en ondernemers van de Postweg krijgen nog het ontwerp voorgelegd waarin rekening is gehouden met wat zij eerder al hebben doorgegeven.

PLEKKEPOEL Bij het voormalig garagebedrijf en benzinepompstation van Plekkepoel aan de parallelweg van de Amersfoortsestraat wordt momenteel nader grondonderzoek gedaan. Hier is de grond vervuild, onder meer met olie. ,,Dit moet goed onderzocht worden om de juiste maatregelen te nemen voor sanering. Daarna wordt de sloop van het gebouw in gang gezet. Dat kost iets meer tijd dan je zou willen, maar we zijn er volop mee bezig," zegt Hamurcu.