• Archief BDUmedia

Bouw woonzorg appartementen

SOESTERBERG De eigenaar van het perceel Oude Tempellaan 1 is van plan de bestaande bijgebouwen bij de villa te slopen en daar twee gebouwen te realiseren met woonzorg appartementen.

Jan van Steendelaar

De gemeente vindt het belangrijk dat iemand die een (bouw)initiatief heeft, zelf in gesprek gaat met zijn of haar 'buren'. De aanvrager heeft hieraan gehoor gegeven door de omwonenden uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 16 oktober om 19:00 uur op de locatie. Hoewel de gemeente geen actieve rol heeft aangezien het een particulier bouwplan betreft die past binnen het bestemmingsplan, is ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig als toehoorder. Aanvullend op de informatie over het bouwplan informeert de gemeente ook direct over de laatste stand van zaken van de projecten De Groene Hoogte en Oude Tempel omdat ,het een initiatief van enige omvang' betreft.