• Martin Huizenga

Bloemen aan de rand van de Eng

SOEST Onder de kop 'Bloemen aan de rand van de Eng' en 'Kavel adopteren in Engtuin naar idee van Pieter Kuijer' publiceerde de Soester Courant zijn plan. Kuijer is één van de Soester Engboeren die tijdens de jaarlijkse Eng-lezing zijn plan lanceerde. Het bracht een stroom van Soester burgers in beweging om op zijn website een kavel te adopteren en jaarlijks te sponsoren. Pieter zaait het bloemenmengsel in. Dat hij niet stil heeft gezeten laat de foto zien. Tegen de achtergrond van zijn opgroeiende gewassen wordt de voorbijganger op de hoogte gebracht dat de stroken zijn ingezaaid.