• ,,Dorpshuis De Linde zorgt niet voor ontoelaatbare beïnvloeding van de buurt."

    Eempers

Bezwaren over De Linde ongegrond

SOESTERBERG Niet minder dan 650 pagina's, inclusief bijlagen, omvatten de bezwaren van omwonenden van De Linde aan de Chr. Huygenslaan tegen het verlenen van een exploitatie- en terrasvergunning voor het dorpshuis. Ze zijn ongegrond verklaard, liet burgemeester Rob Metz afgelopen week weten.

Jan van Steendelaar

De bezwaarden hebben aangevoerd dat de vergunning in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het bestemmingsplan. Bovendien is als gevolg van het in gebruik nemen van De Linde sprake van een onaanvaardbare overlast voor de buurtbewoners. Wat de eventuele (parkeer)overlast betreft stelt de commissie vast dat deze slechts ten dele is terug te voeren op De Linde en vooral het gevolg zijn van ouders die kinderen van de Carolusschool brengen en halen. Er is dan ook geen sprake van ontoelaatbare beïnvloeding van de buurt. Burgermeester Metz: ,,Het parkeren is wel een dingetje, dus daar gaan we wat aan doen."

VERLEDEN Dat het verlenen van de vergunning in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bestrijdt de commissie. De bezwaren die hierop betrekking hebben, speelden vooral in de periode voorafgaand aan de opening en niet zozeer op de vergunning waar het in dit geval over gaat. Los van de ernst van de klachten kunnen gebeurtenissen uit het verleden niet aan de exploiterende stichting worden toegeschreven.

AFVALCONTAINER Veel klachten zijn volgens de commissie te kwalificeren als 'bagatel-klachten', zoals een afvalcontainer die te lang bij de weg blijft staan en sigarettenpeuken die niet uitgedrukt worden.

SUBJECTIEF ,,Dit is niet het soort klachten op grond waarvan een burgemeester een exploitatievergunning dient te weigeren. Een dorpshuis gaat per definitie met enige overlast gepaard", aldus de bezwaarschriftencommissie. Metz: ,,De ervaring van last en overlast is een subjectief begrip. Ik moet de algemene belangen afwegen, in dit geval ten gunste van De Linde.''

INBREUK De commissie is verder van oordeel dat het gebruik van De Linde niet in strijd is met de bestemming die het heeft gekregen als dorpshuis, met de omringende woningen en de school. Bezwaarden voerden onder meer ook aan dat het gebruik een onaanvaardbare inbreuk op en aantasting van de leefbaarheid van de directe omgeving en daarmee op en van het welzijn van de omwonenden is.

LEEFBAARHEID Dit klemt volgens hen te meer nu de leefbaarheid van deze omgeving al ernstig onder druk staat door de aanwezigheid van de school, de bibliotheek en de overlast die daarmee gepaard gaat.

TERRAS De commissie adviseert de gemeente om in de vergunning op te nemen dat het terras van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 23:00 uur open mag zijn, op zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur en op zondag van 12:00 tot 18:00 uur. Maximaal acht keer per jaar mag het op zaterdagavond tot uiterlijk 23:00 uur geopend zijn.