• Soester Courant

Bewoners mogen later pas meepraten over herinrichting Soest-Zuid

SOEST De belofte werd gedaan, eind 2015. Ook de bewoners van Soest-Zuid die buiten de periferie van de spoorwegovergang wonen, mochten in het vervolg meepraten over de verdere planvorming in hun wijk. Des te verbaasder waren ze toen het jongste collegevoorstel bij 211 huishoudens in en rond de Bartolottilaan en de Foekenlaan door de brievenbus gleed.

Johan van Beek

Drie weken voordat de gemeenteraad (op 29 juni) een besluit neemt, werden ze schriftelijk op de hoogte gesteld. Zonder (voor)overleg, en daar waren de bewonersvereniging en verschillende individuele bewoners niet over te spreken. Dat maakten ze vorige week kenbaar.

INHOUD Toen enkele raadsfracties daarop een politiek spel gingen spelen, greep Holger Wagenaar, voorzitter van de bewonersvereniging Soest-Zuid in. Hij wilde liever over de inhoud praten dan over de wijze van communicatie van de gemeente. Maar het college kreeg van de raadsfracties wel de vraag om vóór morgenavond duidelijk te maken hoe er is gecommuniceerd.

GEEN OVERLEG Het klopt, laat de gemeente desgevraagd aan deze krant weten, dat er geen overleg is geweest met de mensen die het meeste gaan merken van de maatregelen, het opheffen van de spitsafsluiting Foekenlaan en het afslagverbod Bartolottilaan, alsmede de herinrichting van beide straten.

TECHNISCH ,,De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om te onderzoeken of openstelling en opheffen van het afslagverbod mogelijk is. Dit is een technisch onderzoek waar inwoners niet over kunnen meedenken", reageert een woordvoerder van het gemeentehuis.

,,Als de gemeenteraad besluit over te gaan tot het openstellen van de Bartolottilaan en de Foekenlaan, betrekken we de bewoners bij het uitwerken van de plannen over de inrichting van de straten."

Die herinrichting, volgens de gemeente nodig om de verkeersveiligheid in de woonwijken te waarborgen, kost 2.065.000 euro. Dat betekent dat er meer verkeer door de woonwijken zal rijden en de hoofdwegenroute Koningsweg-Birkstraat enigszins ontlast wordt. Om de doorstroming daar nog beter te laten worden, wil Soest op dat traject slimme verkeerslichten plaatsen. Kosten: 294.000 euro.

EERLIJKE VERDELING Zo zal, aldus de gemeente, het verkeer - met name tijdens de spits - eerlijker worden verdeeld over de gehele wijk Soest-Zuid. De bewoners van de doorgaans rustige straten en lanen vinden het zo eerlijk niet. Ze zijn verbolgen omdat ze niet bij het vooroverleg zijn betrokken. Volgens hen stond er niets in de nieuwsbrief die ze ontvangen. Tenminste, de 405 personen die op deze nieuwsbrief zijn geabonneerd. Aanmelden hiervoor kan via www.soest.nl.

Er is inmiddels voor één miljoen euro opgegaan aan onderzoeken, inclusief de interne ambtelijke inzet. Op 22 juni discussieert de raad over het voorstel, op donderdag 29 juni volgt de besluitvorming. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis.