Besluitvorming plannen buitensport nu niet haalbaar

SOEST Het college heeft geconstateerd dat de besluitvorming die voorzien was in februari rondom de plannen voor de buitensport en het initiatief voor natuurbegraven niet haalbaar is. Dit omdat het college vindt dat er aanvullend natuuronderzoek nodig is om tot een voorstel te komen dat rijp is voor behandeling. Dit betekent dat de gemeenteraad over beide onderwerpen nu geen nader besluit neemt.

NATUURONDERZOEK Vorig jaar november is tijdens een bewonersavond het toekomstplan voor de buitensport toegelicht. Deze bijeenkomst heeft veel input opgeleverd. Zo is onder andere een alternatieve locatie aangedragen door aanwezigen voor de nieuwe beoogde gezamenlijke sport-accommodatie voor vv Sec en vv Hees. Namelijk niet ten noorden (zijde Wieksloterweg), zoals in het plan staat, maar ten westen van de atletiekbaan van AV Pijnenburg (zijde Dolderseweg). Daarnaast is eind 2017 in het plangebied waar de nieuwe sportaccommodatie is bedacht een burcht aangetroffen. Deze burcht is vermoedelijk van een das. We moeten natuuronderzoek doen om de aangedragen alternatieve locatie goed te kunnen beoordelen en om een uitspraak te kunnen doen over de consequenties van de aangetroffen burcht.

ONTWIKKELINGEN Wethouder Pijnenborg: ,,We willen als gemeente graag investeren om de buitensport toekomstbestendig te maken. Gehoopt was dat we de betrokken sportverenigingen hierover snel meer duidelijkheid konden geven. We willen echter ook recht doen aan de input uit de samenleving zoals de suggestie voor een alternatieve plek. Daarnaast is eind vorig jaar een burcht aangetroffen op de plek waar de nieuwe sportaccommodatie is bedacht. Deze ontwikkelingen vereisen dat we eerst aanvullend natuuronderzoek doen alvorens we tot een volledig voorstel kunnen komen. Om dit moment ontbreekt er nog informatie."

In de komende periode vindt aanvullend natuuronderzoek plaats. In verband met de winterrust van de dassen kan dit onderzoek pas in het voorjaar worden uitgevoerd. De uitkomsten van het natuuronderzoek wachten wij af voordat wij verder gaan met de verdere uitwerking en het voorbereiden van besluitvorming door de gemeenteraad. Dit geldt ook voor het initiatief van derden om natuurbegraven toe te passen in het bosgebied van a.s.r. aan de Wieksloterweg. De input van de bewonersavond van vorig jaar november betrekken wij bij de verdere uitwerking. Over wanneer besluitvorming wel mogelijk is, informeren wij betrokkenen zodra dit bekend is.

Het opgestelde gemeentelijk toekomstplan voor de buitensport gaat uit van het verplaatsen van vv Hees en vv SEC naar een plek naast de atletiekbaan van AV Pijnenburg (aan de zijde van de Wieksloterweg). ,,Het gebied waar vv Hees nu zit, geven we dan terug aan de natuur. Op de plek waar vv SEC nu zit, leggen we een extra hockeyveld aan en creëren we extra parkeerplekken om de parkeeroverlast aan de Bosstraat op te lossen", zo schrijft de gemeente.