• Martin Huizenga

Belangen botsen in de Eempolder

SOEST Natuurmonumenten (NM) wil wel eens weten wat de (toekomst)ideeën over en belangen van de Eempolder zijn. Vooral omdat er actuele plannen en ontwikkelingen bestaan zoals de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) van de regio Amersfoort (inclusief Soest) en de Omgevingsverkenning, verplichte kost voor iedere gemeente op de 'to do' lijst. Niet in de laatste plaats omdat NM eigenaar is van delen van de polder aansluitend aan de gehele lengte van de rivier De Eem.

Martin Huizenga

De streekconferentie Eemland300, zaterdag in de Hilt te Eemnes om inzicht te krijgen. Ongeveer 300 aanmeldingen, het maximale aantal. Op de tafels een kaart met daarop het bedoelde gebied met de omliggende gemeentes. De realiteit leert dat op de Eempolder nauwelijks wettelijke bescherming rust.

ONTWIKKELEN Zonder Afsluitdijk was de polder structureel overloopgebied voor de Zuiderzee en kon zich ongerept ontwikkelen. Het gebied is door boeren in stand gehouden, natuurorganisaties zetten hun beschermende krachten in en omliggende gemeenten laten begerig hun oog vallen op de polder om hun toenemende bevolking in onder te brengen. Iedereen met een belang is vandaag uitgenodigd. De omringende bewoners, de boeren, het organiserende NM en de Vereniging Vrij Polderland zijn vertegenwoordigd. Gemeenten, bedrijven en ondernemers laten het massaal afweten.

BROOD OF BROED Op schermen wordt de polder en de boer met zijn dilemma's getoond. Primair belang is voldoende brood op de plank. Inkomstenderving om dit gebied natuurlijk te beheren, zoals het broedgebied van weidevogels beschermen. Toename van roofdieren die het broed opeten. De massale groepen ganzen eten het nieuwe gras op en hun uitwerpselen maken het gras ongeschikt voor de hooiberg. Het gebied is gebaat bij traditioneel boeren. De boer wil samenwerken, maar dat maakt hem afhankelijk van aanvullend inkomen, mede omdat hij niet kan uitbreiden en geen megastallen wil met vee het hele jaar op stal.

DIGITALE TOOLS Met veel deelnemers komen tot een behapbaar resultaat vraagt strak organiseren met digitale tools. In viertallen om tafels. In korte tijd moet iedere tafel komen met één trefwoord, dat digitaal wordt geclusterd tot de acht hoogst scorende thema's. Het resultaat: samenwerken, behoud, openheid/ ruimte, biodiversiteit, educatie, beschermen, betrokkenheid/vrijwilligers en een open thema, de wild card. Deze thema's worden aan meerdere tafels van acht personen uitgediept.

LUNCH Maar eerst de lunch om scherp de middag in te gaan. Overal tafels met broodjes, veel fruit, (karne)melk, koffie en thee. De broodjes kroket blijven over, de gezonde zijn in een mum verdwenen.

De thema's moeten per tafel één zin opleveren die wordt ondersteund door bijzinnen om te specificeren en te verduidelijken. Na anderhalf uur klaar. Naast het scherm kunnen de mensen met hun uitgereikte naamchip, de zinnen van hun voorkeur digitaal aanklikken, max vier zinnen per persoon mogelijk en niet stemmen op de eigen tafel.

TOP 3 Vanuit de top 43 (eemland300.nl) de top 3: 1. Eemcoop. De blije boer, burger en boerenzwaluw. 2. Boer en natuur kunnen niet zonder elkaar. 3. Behoud het unieke en open weidevogellandschap. In bijzinnen wordt de Eempolder als collectief productmerk gepromoot. En 'Eem voor allen, allen voor Eem', is een in-het-oog-springer. Voldaan naar huis met meer inzicht en kennis.