• Ronald Kersten fotografie

Begrip voor uitstel locatiekeuze sporthal

SOEST Bij Mavo Soest snappen ze wel dat het college de locatiekeuze voor de sporthal heeft uitgesteld. Er is begrip, laat Henk Koster van het actiecomité weten. ,,Onze inspanningen in het traject over de besluitvorming voor de locatiekeuze in de afgelopen anderhalf jaar beginnen nu de vruchten af te werpen." Koster en consorten houden de vinger aan de pols. ,,Naar aanleiding van de historie gaan wij de verkiezingsprogramma's van alle partijen, met de nadruk op die van de coalitiepartijen, in de gaten houden."

Mavo Soest wil het liefst met alle fracties/partijen een afspraak maken om te bespreken wat na de verkiezingen hun beleid zal zijn over de sporthallocatie. Vanaf het moment dat doordrong dat de gemeente in Overhees een sporthal wilde gaan bouwen, kwamen omwonenden van beoogde locaties in het verweer.

De Sportfederatie Soest (SFS) is niet blij met het uitstel, maar heeft ook wel begrip voor het besluit van het college. Er werd al maanden over gespeculeerd om de locatiekeuze over de verkiezingen heen te tillen. ,,Vanuit onze reguliere contacten met de wethouder was alles tot vorige week erop gericht om de behandeling te laten plaats vinden in januari. Wat dat betreft waren wij verrast met het besluit."

ADVIES ,,De noodzaak voor vernieuwing van de sportaccommodaties staat als een paal boven water en wordt door niemand betwist. De discussie is echter verschoven van Bewegen en Sport naar Ruimtelijke Ordening", zo schrijft Sportfederatie Soest. ,,Iedereen wil wel een nieuwe sporthal, zolang die maar niet in de eigen achtertuin staat. Dat dilemma kan alleen door het college worden doorbroken. Er zal gekozen moeten worden. De SFS hoopt dat een nieuw college en gemeenteraad het lef heeft om een keuze te maken en niet het pad op te gaan van eindeloze nieuwe studies."