• Eempers

AZC Zeist op 1 oktober dicht

SOEST AZC Zeist gaat enkele maanden eerder dicht dan was gepland. Dat maken de gemeenten Soest en Zeist vandaag middels een paginagrote advertentie bekend in Soester Courant. Het azc sluit op 1 oktober de deuren, aanvankelijk werd gesproken over het eind van het jaar.

De afgelopen jaren hebben Soest en Zeist zich gezamenlijk ingezet voor de opvang van vluchtelingen in het azc en later ook in de noodopvang, beide gevestigd op het terrein van Kamp van Zeist nabij Soesterberg. Eind maart heeft het COA aan beide gemeenten laten weten dat het azc Zeist een aantal maanden eerder sluit dan gepland. De voornaamste reden van de sluiting is het teruglopende aantal vluchtelingen dat in Nederland opgevangen wordt. Het azc gaat per 1 oktober 2018 dicht. Alle gezinnen met schoolgaande kinderen verhuizen in de zomervakantie. Het azc werd geopend in maart 2014. De noodopvang was open van november 2015 tot augustus 2016.

WAARDERING Burgemeesters Rob Metz van Soest en Koos Janssen van Zeist bedanken in de advertentie de gemeenschap ,,voor de wijze waarop u de afgelopen jaren bent omgegaan met deze grote maatschappelijke opgave en de plek die de noodopvang en het azc in de gemeenschap hebben gekregen.''

Metz: ,,Het azc en ook de noodopvang hebben best wat gevraagd van de omgeving. En ik ben trots op de manier waarop de Soesterbergers hiermee zijn omgegaan. Het was niet altijd makkelijk, maar door veel te overleggen met elkaar, bijvoorbeeld in het omwonendenoverleg, hebben we dit toch samen kunnen doen. Ik heb bewondering voor de flexibiliteit die de samenleving aan ons en de tijdelijke nieuwe bewoners heeft laten zien en ben blij met de open dialoog die we erover mochten voeren.''

VERTROUWEN Ook locatiemanager Gerardo Boon van het azc kijkt positief terug. ,,In de vierenhalf jaar dat ik bij het azc was betrokken, is er veel gebeurd. Van de voorbereidingen, toen de tralies van het detentiecentrum verwijderd werden, tot de sluiting nu. We hebben altijd ons best gedaan om signalen uit de samenleving, vooruit uit Soesterberg, serieus te nemen en daar in de voorlichting aan de asielzoekers iets mee te doen. Dat was niet altijd makkelijk. Probeer maar eens aan een groep asielzoekers uit verschillende landen, met verschillende achtergronden en die geen Nederlands spreken, uit te leggen dat gratis koffie bij de Plus Supermarkt iets extra's is als je boodschappen gaat doen, maar dat je de rest natuurlijk moet betalen. Of dat ze niet bij mensen naar binnen moeten kijken als ze langs een huis lopen. Er is vanaf het begin een goede samenwerking geweest met de gemeenten en de andere lokale instanties. Er was wederzijds vertrouwen en de wil om verder te komen, dat heb ik als prettig ervaren. Het omwonendenoverleg dat na de komst van de noodopvang opgestart is, was een goed communicatieplatform waar pittige discussies gevoerd zijn, maar altijd een constructieve sfeer heerste.''

ANTIKRAAK Net als bij de gebouwen van de noodopvang zullen ook de panden van het azc als ze leeg komen, voorlopig antikraak worden beheerd en bewoond. Dit gebeurt vooruitlopend op de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 'Hart van de Heuvelrug (2015). Hierin hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist afgesproken om van een groot gedeelte van Kamp van Zeist een natuurgebied te maken dat in de toekomst wordt opengesteld voor publiek.

Voor betrokkenen en belangstellenden houdt het COA begin september nog een afscheidsmoment.