• Ali Albostan wordt gefeliciteerd door Heleen Hamberg, die hem over bruggen bouwen interviewde voor het tijdschrift Vuur.

    Astrid van den Hoek

Ali Albostan ultieme bruggenbouwer

SOEST Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Protestantse Gemeente Soest afgelopen zondag in De Open Hof werd de Bruggenbouwer van Soest 2018 bekendgemaakt. Uit acht genomineerden is Ali Albostan (28) verkozen tot winnaar. Hij is penningmeester van de Fatih Moskee en kreeg de prijs onder andere vanwege zijn inzet voor verbinding met de jeugd. ,,Hij heeft oog voor de jeugd en daarmee de toekomst en stapt daarbij uit zijn eigen comfortzone", aldus de jury.

Astrid van den Hoek

Albostan reageert verrast als zijn naam klinkt en slaat een hand voor de mond van verbazing. Hij kijkt nog even rond naar de andere genomineerden om hem heen en stapt dan aarzelend, maar met een grote glimlach naar voren om de prijs in ontvangst te nemen.

,,Ik had het echt niet zien aankomen", vertelt hij even later. ,,Ik ben al blij dat we allemaal iets hebben kunnen bijdragen aan de Soester gemeenschap, want daar doe je het uiteindelijk voor. Een prijs daarvoor krijgen hoeft eigenlijk niet, maar het is goed dat door deze verkiezing het vrijwilligerswerk onder de aandacht wordt gebracht. Genomineerd zijn vond ik al heel bijzonder, want er zijn zoveel vrijwilligers hier in Soest die goede dingen doen."

Want zo omschrijft Albostan het bruggenbouwen wel, als vrijwilligerswerk. Iets wat je doet vanuit jezelf, niet omdat je ervoor betaald wordt of omdat het moet.

,,Je bent vrijwillig actief om connecties te kunnen maken met iedereen. En wat je kunt bijdragen aan de gemeenschap, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Dat geeft voldoening, dat je iets hebt kunnen bereiken in de relaties tussen mensen", aldus de Soester.

RIJTJE Het was een gevarieerd rijtje genomineerden; bekende en minder bekende Soesters van allerlei leeftijden en verschillende achtergronden. De overige genomineerden waren René van Hal, Antonio van den Hengel, Sandra Schuin, Harm Heinen, Anne Breemer, Jannelies van Berkel en Janet Schutte. Er werd bijna duizend keer gestemd. Daarnaast heeft een jury met leden vanuit kerk, gemeente en samenleving (bestaande uit Fred Heidinga, voormalig voorzitter kerkenraad; Ad van Overeem, Diaconaal Netwerk Soest; Harrie Dijkhuizen, wethouder Soest en Sonja Wolf, oprichter Voedselruilhuis en Kledingbank) haar oordeel gegeven. Beide stemmingen telden voor de helft mee in de keuze voor de uiteindelijke winnaar.

VERGRIJZING De jury roemt Albostan vanwege zijn interculturele en interreligieuze bijdrage voor de Soester samenleving. Hij organiseert rondleidingen in de moskee voor onder meer scholen, activiteiten voor jongeren en ontmoetingen met andere geloofsgemeenschappen. Ook zet hij zich in voor de verbinding tussen moskee en samenleving. ,,In heel Soest en ook bij veel instanties zie je dat de vergrijzing toeslaat", zegt Albostan. ,,Ik wil jongeren laten zien dat er ook aandacht aan hen wordt besteed."

Een verkiezing zoals de Bruggenbouwer van het Jaar laat dat ook zien, meent hij. ,,Ik hoop dat ik hiermee jongeren kan inspireren om zich in te zetten voor de gemeenschap. Soest is Soest, iedereen die hier woont is Soester en we moeten het met elkaar doen. Ook als jonge inwoners is het belangrijk om een bijdrage te leveren. Ik vind het geweldig om dat te kunnen en mogen doen. Ik zet me in voor openheid. Dat een kerk of moskee niet alleen gezien wordt als een gebedshuis, maar ook als een plek waar je binnen kunt komen, vragen kunt stellen en in gesprek gaat."

VUUR Als winnaar kreeg hij een vuurpot met de tekst 'Bruggenbouwer van Soest' om hem daarmee uit te nodigen het vuur van verbinding ook in 2019 brandend te houden.