• Maarten van Essen
  • Maarten van Essen
  • Maarten van Essen

Ali Albostan bruggerbouwer van Soest 2018

SOEST Ali Albostian is zondag gekozen tot bruggenbouwer van Soest 2018. De bekendmaking vond plaats in De Open Hof, direct aansluitend aan de gezamenlijke nieuwjaarsdienst van de Protestantse Gemeente Soest. De verkiezing van de bruggenbouwer is een initiatief van magazine Vuur, dat als doel heeft om bruggen te slaan tussen de kerk en verschillende groepen mensen in de samenleving.

Soesters hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om digitaal te stemmen op de acht genomineerden.  Er is bijna duizend keer gestemd. Daarnaast heeft een jury met leden vanuit kerk, gemeente en samenleving (bestaande uit Fred Heidinga, voormalig voorzitter kerkenraad; Ad van Overeem, Diaconaal Netwerk Soest; Harrie Dijkhuizen, wethouder Soest en Sonja Wolf, oprichter Voedselruilhuis en Kledingbank) haar deskundige oordeel gegeven. Beide stemmingen telden voor de helft mee in de keuze voor de uiteindelijke winnaar.

Fred Heidinga maakte als woordvoerder van de jury de uitslag bekend. Hij nodigde de bruggenbouwers één voor één uit op het podium, op volgorde van hun portretten in Vuur. Sandra Schuin nam als eerste genomineerde de CRDL (een interactief zorginstrument dat een nieuwe vorm van contact mogelijk maakt door aanraking tussen mensen te vertalen in geluid. Het helpt demente ouderen weer in contact te komen met hun omgeving) mee, die zij gebruikt in haar werk met demente ouderen. Toen alle genomineerden hand in hand op het podium stonden verzocht Fred het publiek te gaan staan en elkaar ook de hand te geven. Op dat moment sloten Sandra en René de cirkel met de CRDL, waarna het instrument zachte muziek liet horen. Een mooie symbolisatie van verbinding.

Toen was het moment bereikt om de winnaar bekend te maken. Ali Albostan is gekozen tot bruggenbouwer van Soest 2018. De jury roemt Ali vanwege zijn interculturele en interreligieuze bijdrage voor de Soester samenleving. Hij is actief binnen de Fatih Moskee, waar hij zich inzet voor de verbinding tussen jongeren en ouderen. Daarnaast is hij actief in het verbinden van verschillende moskeeën binnen Soest en in het versterken van de verbinding tussen de islam en andere geloofsgemeenschappen, waaronder de PGS. Tot slot zet Ali zich in voor de verbinding tussen moskee en samenleving. Met 28 jaar was Ali de jongste genomineerde. Als winnaar kreeg hij een vuurpot met de tekst 'Bruggenbouwer van Soest' om hem daarmee uit te nodigen het vuur van verbinding ook in 2019 brandend te houden. Alle bruggenbouwers kregen bloemen.