• Het aantal fraudegevallen steeg wel, en met name internetfraude.

    Roos Koole

Aantal misdrijven gedaald met 6 procent

SOEST Bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft voor Midden-Nederland het Veiligheidsbeeld van de eerste zes maanden van dit jaar opgeleverd. Over de gehele linie geeft de geregistreerde criminaliteit in de gemeente een gunstig beeld. ,,Zowel ten opzichte van 2018, als in vergelijking met andere gemeenten binnen Midden-Nederland", schrijft de gemeente Soest.

Burgemeester Rob Metz: ,,Het betekent echter niet dat we nu achterover kunnen leunen. We blijven vol inzetten op een veiliger Soest en Soesterberg. Sommige soorten misdrijven zijn namelijk wél gestegen."

Naast de geregistreerde criminaliteit als inbraken, geweld, diefstallen en overlast, heeft de gemeente te maken met ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit is misdaad waarbij onderwereld en de bovenwereld zich vermengen. Het gaat vaak gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime zijn daar voorbeelden van.

In de eerste zes maanden van 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente met 6 procent gedaald ten opzichte van 2018. Deze ontwikkeling is gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling in deze periode (1 procent erbij).

Het aantal woninginbraken is begin 2019 gedaald met 45 woninginbraken (-45 procent). Regionaal was de daling slechts 16 procent. Het aantal autokraken is begin 2019 gedaald met 37 misdrijven (-42 procent) ten opzichte van diezelfde periode in 2018. Regionaal was deze daling gemiddeld 5 procent.

Winkeldiefstal daalde met maar liefst 79 procent, van 34 naar 7 incidenten. Inbraak in een bedrijf of instelling kwam wel vaker voor; van 15 naar 21 gevallen (+40 procent).

GEWELD STEEG Een opvallende stijger is het aantal gevallen van geweld (van 72 naar 79 gevallen). Een onderdeel van dit geweld is de toename van zedenregistraties (+100 procent). Dit gaat over alle vormen van zedenmeldingen, van naaktlopers in de Soesterduinen (de zogenoemde openbare schennis van de eerbaarheid) tot aan zwaardere zedendelicten. 

OPLICHTING Ook is het totale fraudecijfer gestegen (+40 procent) en daarbinnen fraude via online-handel (+63 procent). De stijging van het aantal aangiftes van fraude binnen online-handel is een landelijke trend. Het betreft hier in bijna alle gevallen internet oplichting, bestellingen die gedaan zijn en niet zijn geleverd of oplichting via Marktplaats.