Verkiezingen

SOEST Janne Pijnenborg (links), Jannelies van Berkel en Peter van der Torre hebben tijdens een informele receptie 'collegeaal' afscheid genomen als wethouder. In Stayokay kwamen donderdag vertegenwoordigers van tal van organisaties en instellingen die de afgelopen raadsperiode met een of meer van hen te maken heeft gehad.
SOEST Van de aangekondigde 'verbinding', ook tussen coalitie en de zeven andere fracties, was vorige week nog weinig te merken. De oppositie reageerde kritisch op het beleidsdocument van het nieuwe college, waarvan de wethouders geïnstalleerd werden.,,Leesbaar maar niet concreet", was de meest gehoorde klacht.
Advertorial
SOEST Een vader en twee kinderen stappen de speelgoedwinkel Pim's Olifant binnen. De jochies voelen zich als kinderen in een.., juist, speelgoedwinkel. De...
SOEST De fracties van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS), VVD, D66 en CU-SGP hebben de coalitie-onderhandelingen afgerond en hebben met elkaar een coalitieakkoord opgesteld. Op dinsdag 15 mei om 19.30 uur houdt de gemeenteraad een debat over dit coalitieakkoord. Naar verwachting worden op woensdag 16 mei om 19.30 uur de nieuwe wethouders...
SOEST Links en rechts was er wel enige verbazing over de beoogde coalitie van GGS, VVD, D66 en CU/SGP. Maar zoals direct na de verkiezingen al in deze krant aangegeven is het gezien de uitslag van 21 maart de meest logische samenstelling.
Advertorial
SOEST Het goede doel vinden is het belangrijkste onderdeel in de voetbalsport. Dat goede doel is bij SO Soest nu op twee manieren uit te leggen. De...
SOEST Met zijn vrienden had de 21-jarige Jasper van 't Net een wedje gemaakt rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Maar van het aantal voorkeursstemmen dat hij als kandidaat-raadslid voor de VVD daadwerkelijk kreeg, sloeg hij steil achterover. Het scheelde een haar, in dit geval veertig stemmen, of de student Ondernemerschap zou de kassa bij de...
SOEST Het was druk bij de installatie van de nieuwe Soester gemeenteraad. ,,Zo waarlijk helpe mij god almachtig" en ,,Dat verklaar en beloof ik" klonk het bij de beëdiging van de raadsleden en de fractieassistenten.
Advertorial
SOEST Thierry van Ellen van beddenwinkel Slaapspecialist Van Ellen aan de Van Weedestraat 16 heeft een bijzonder jaar achter de rug. In het bijna...
SOEST Het was een nek aan nek race tussen GGS en VVD. Tot aan de uitslag van het laatste stembureau hing de spanning in de lucht. Met een verschil van 184 stemmen (op een totaal van 21.904) werd GGS de grootste. Volgens Jan Paauw (GGS) heeft de sporthallocatie een beslissende rol gespeeld.
SOEST GGS heeft Wim de Kam als onafhankelijke informateur aangewezen. Hij is niet verbonden aan de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Soest.
SOEST Meer dan 60 procent van de stemgerechtigden in Soest stemde vorige week. Sandra van Logtenstein is één van hen. Het is niet de eerste keer, ze weet hoe het moet. Waar het over gaat, leerde zij in drie lessen bij de LFB, de belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Instellingen bereiden mensen met een (lichte)...