• Het jeugdvoetbal van SO Soest heeft officiele status gekregen van de KNVB

    Jan Frommink

SO Soest krijgt status lokale jeugdopleiding

12-12-2019, 15:12 | Lezersnieuws | Peter

SOEST- De KNVB heeft SO Soest gecertificeerd als ‘Lokale Jeugdopleiding’. Voor de jeugdopleiding van SO Soest is dit een mooie erkenning van het beleid dat de afgelopen seizoenen is ontwikkeld.

Als enige voetbalvereniging in Soest behoort SO Soest hiermee tot een selectieve groep clubs met de status lokale jeugdopleiding. Van de ruim 2600 voetbalverenigingen in Nederland beschikken ongeveer honderd clubs over een KNVB-certificaat voor hun jeugdopleiding.

Aan het behalen van het certificaat ging een intensief traject vooraf. In samenwerking met sportadviesbureau NMC Bright heeft SO Soest het afgelopen seizoen het Kwaliteit & Performance Programma van de KNVB doorlopen. De jeugdopleiding is op diverse punten doorgelicht en beoordeeld. Voorbeelden hiervan zijn beleid en bestuur, opleidingsvisie, het technisch kader, ontwikkelkansen voor jeugdspelers en trainingsprogramma’s.

In het eindrapport staan aanbevelingen, verbeterpunten en wordt opgesomd waarom de vereniging voldoet aan de gestelde kwalificaties. Zo wordt de vereniging omschreven als een familiaire club met veel betrokkenheid en gastvrijheid waar alle doelgroepen welkom zijn en waar activiteiten bijdragen aan onderlinge binding. De jeugdopleiding neemt een prominente plek in binnen de club. Er ligt nadruk op toegankelijkheid.

Daarnaast zijn er aanbevelingen ter verbetering voor de komende seizoenen te benoemen en om een actieplan te maken om de noodzakelijke stappen te nemen.

Het certificaat is drie jaar geldig, in die periode moet SO Soest aan de aanbevelingen werken en het huidige hoge niveau dient vastgehouden te worden. Projectleider John Hoebee, het drietal hoofdjeugdopleiding René Kaats, Wilfred Janmaat en Arnoud Boer en jeugdvoorzitter Leo Rauch gaan hier de komende periode aan werken.

In het voorjaar zal de KNVB het certificaat officieel overhandigen aan vertegenwoordigers van SO Soest.

Voorzitter Ries de Jong is trots op de certificatie. ,,Wij zijn als ster-RAC-club van FC Utrecht en met deze certificering hebben wij een rapport in handen dat aantoont dat wij hier in de regio een unieke en uitstekende jeugdopleiding hebben. Uiteraard gaan wij niet achterover leunen, maar werken wij met de het volledige kader om dit niveau vast te houden en waar nodig te verbeteren.”