Het Lam Gods, restauratie

23-01-2020, 20:11 | Lezersnieuws | Jan Neels

Datum:

woensdag 5 februari 2020, 10:00 tot 12:00

Locatie:

Rembrandtlaan 20
Rembrandtkapel
Soest

In 1425 bestelde de Gentse schepen Jodocys Vijd (+1439) voor zijn kapel in de kooromgang van de St. Baafskerk een altaarstuk dat blijk moest geven van zijn devotie, maar ook van zijn status. Het zou één van de grootste altaarstukken uit de 15de eeuw worden. Als uitvoerende schilders koos hij niet de minste: Hubert van Eyck (ca. 1385-1426), en diens jongere broer Jan van Eyck (ca. 1390-1441). Het Lam Gods, zo genoemd naar de centrale voorstelling van het geopende retabel, kent een complex iconografisch programma, dat de hele heilsgeschiedenis verbeeldt, van de komst van Christus tot en met het liturgische offer in de vorm van het Lam Gods. Daarnaast blinkt het door iconografische en technische inventies uit en is het ware een lust voor het oog. Spreker is drs. Martijn Pieters, kunsthistoricus. entree € 5,- zaal open om 9.30 uur www.desoesterkring.nl