• Amanda Minkema

    Amanda Minkema

Wat maakt dat mantelzorgers moeite hebben om hulp in te schakelen

11-10-2017, 17:42 | Lezersnieuws | Amanda Minkema

Mensen die voor hun naasten zorgen zijn mantelzorgers. Mantelzorgers doen dit vanuit emotionele verbondenheid en intrinsieke motivatie, omdat het een naaste is. Mooi om te doen. Er te zijn voor je dierbare ander wanneer deze zorg nodig heeft. Mantelzorgers die dit intensief (meer dan 8 uur per week) en langdurig (langer dan 3 maanden) doen, lopen risico (over)belast te raken. Voortdurend zorgen vanuit een vorm van vanzelfsprekendheid - juist omdat het je naaste is - kan zwaar en uitputtend zijn.

Vaak ongemerkt sluipt (over)belasting erin

Een mantelzorgsituatie kan zich geleidelijk ontwikkelen naar een meer omvattende en intensieve vorm waarbij de zorg voor de ander je hele leven in beslag neemt. De mantelzorger vergeet zichzelf, kan onvoldoende herstellen of bijkomen en raakt uit balans. Bijna ongemerkt stijgt het water aan de lippen.

Gelukkig wordt er steeds meer ondersteuning geboden vanuit gemeentes en welzijnsorganisaties op huishoudelijke hulp, contactgroepen, thema- en informatiebijeenkomsten etc.. Mantelzorgers moeten alleen nog bewust worden en durven om daadwerkelijk van deze steun gebruik te maken. Makkelijker gezegd dan gedaan. Want het is je man of je kind, je vader of je moeder die een beroep op je doen. Die laat je niet in de steek, dat hoort of dat doe je gewoon. En als je partner geen vreemden in huis wil, die komen helpen, dan neem je de zorg op je eigen schouders. Maar wanneer gaat deze liefdevolle zorg over de grenzen van het haalbare heen?

Wat een mantelzorger nodig heeft, is stil te staan bij de eigen situatie. Even uit de cirkel van de zorg en een spiegel voorgehouden krijgen om zich te realiseren dat hijzelf in actie moet komen om niet om te vallen en de zorg beter en langer vol te houden.

Ook al vertelt iedereen dat je goed voor jezelf moet zorgen, het is belangrijk als mantelzorger zelf tot dat inzicht te komen. Juist omdat een mantelzorgsituatie zo diep ingrijpt op de persoonlijke emoties. Dan pas kun je vanuit innerlijke overtuiging tot handelen komen.

Dat is de basis waarop Amanda Minkema van Courage Coaching de

groepscoaching 'Stilstaan bij jezelf' heeft ontwikkeld. Met andere mantelzorgers in vijf bijeenkomsten door een persoonlijk bewustzijnsproces gaan naar inzichten en keuzes maken vanuit herwonnen kracht en autonomie. In Soest begint een nieuwe cyclus van bijeenkomsten op 23 oktober 2017 in Uw Gemakshuis, Koninginnelaan 6 in Soest.