• Soest-Zuid

    R. Reekers

Verkeersplan Soest-Zuid: 'Vaart achter plannen Foekenlaan en de Bartolottilaan'

17-07-2019, 11:53 | Lezersnieuws | yvonne

Afgelopen donderdag 11 juli kwam het verkeersplan Soest-Zuid aan de orde op de Besluitvormende Raadsvergadering. 

Het verkeersplan bevat een aantal maatregelen en deze avond kwam het kruispunt Soesterbergsestraat aan de orde. In 2015 is er voor dit kruispunt ook een verkeersmodel ingediend. Dit ontwerp was veel grootschaliger dan het voorstel wat nu ter tafel kwam. Veel meer en langere rijstroken, waardoor meer bomen en parkeervakken langs de Soesterbergsestraat moesten verdwijnen. De Raad heeft destijds dit voorstel niet aangenomen, want zij vond dat er meer onderzoek moest komen naar de verkeersstromen.

Soest2002 is nooit voorstander geweest van zo’n groot kruispunt. Je kunt wel heel veel rijstroken maken, zodat het verkeer makkelijker richting het spoor kan komen, maar als er niets bij de spoorwegovergang verandert, heeft dit naar onze mening weinig zin. De oplossing hiervoor zou een tunnel zijn, maar dit is door de Raad afgewezen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat wanneer er niets aan dit kruispunt verandert, het verkeer in de toekomst structureel vast komt te staan.  Er moet in ieder geval wel wat veranderen en er moet ook haast worden gemaakt want anders lopen we het risico dat we te laat zijn met het aanvragen van geld uit het samenwerkingsverband 'VERDER'.

De fractie van Soest2002 heeft daarom ingestemd met dit plan. Wij hebben wel aangedrongen om vaart te zetten achter de plannen om de Foekenlaan en de Bartolottilaan open te stellen. Het is van belang dat er zo min mogelijk verkeer over het kruispunt Soesterbergsestraat komt, zodat het verkeer bij de spoorwegovergang Soest-Zuid sneller kan doorstromen dan nu het geval is.