Soest—de groenste gemeente van Nederland

16-12-2017, 15:31 | Lezersnieuws | Klaus Broersma

Als je een ambitie wilt afschieten, moet je bovenstaande titel gebruiken. Doe even normaal joh! reageert dan de meerderheid. Dat gebeurde bij de raadsvergadering op 14 december over Landschap- en natuurontwikkelingsplan (LOP) 2019-2024 en Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) van regio Amersfoort.

LOP bood keuze uit 3 varianten of ambities qua biodiversiteit, natuur en landschap. De volgende gemeenteraad moet richting geven aan uitvoering van LOP, maar de huidige raad bepaalt de ambitie, en de middelen tot uitvoering: "Niets meer doen" dan nu kost de gemeente jaarlijks 1 ton, "meer doen dan nu" kost 2 ton, "het maximale doen" kost 3 ton.

Wat gaat de raad, in de ijzeren greep van de coalitie (Soest 2002, CDA, VVD en D'66) op 21 december kiezen? U raadt het al: de middelmaat @ 2 ton met 3 ambtenaren @ €86.000, die subsidies @ €120.000 gaan verdelen. Die 3 ambtenaren kunnen heus ook wel 2 ton aan jaarlijkse subsidies beheren, met hoger rendement per LOP ambtenaar en meer werkvreugde vanwege de groenere uitdaging, een win-win situatie.

Wat heeft dit LOP nu te maken met de RRV, die de raad op 21 december ook gaat goedkeuren?

De RRV gaat over de langere termijn, uitgaande van ingeschatte woningbehoefte in de hele Randstad. De druk op de woningmarkt in regio Amersfoort kan binnen 10 jaar zo groot worden dat Soest door hoger bestuur kan worden overtuigd om het poldergebied tussen Lange Brinkweg en de spoorlijn Amersfoort-Amsterdam voor woningbouw te bestemmen. De RRV schetst dit vergezicht in een samenhangend verhaal over alle maatschappelijke aspecten: wonen, werken, onderwijs- en winkel- en recreatievoorzieningen, mobiliteit en bereikbaarheid.

Met het hoogst haalbare LOP-budget, 3 ton, en de gebundelde deskundigheid van de groene maatschappelijke organisaties, zal Soest zich het best staande kunnen houden in de strijd om invulling van de RRV. Het gaat erom Soester biodiversiteit, natuur en landschap, en hun wisselwerking met de bebouwing, zo sterk mogelijk te etaleren in overlegorganen en bij politieke besluitvorming over de ruimtelijke inrichting. Kennelijk ziet de raad tot nu toe een dergelijk verband tussen LOP en RRV al dan niet bewust over het hoofd.

De stemming in de raad op 21 december zal uitwijzen of de huidige coalitiepartijen nog aanspraak kunnen maken op een enigszins groen imago. Groen Soest heeft met GGS, Groen Links en DSN getalsmatig weinig zeggingskracht in de huidige raad. Zo blijven wij de 'groene' middelmaat over ons zelf afroepen.