Reactie op opiniërend artikel van Evert ten Kate

24-03-2019, 14:02 | Lezersnieuws | gerard

Deze brief is een reactie op het opiniërende artikel van Evert ten Kate(13-03-19) en de daaropvolgende ingezonden brief van Martien van Lei

Geachte heren Ten Kate en Leijenhorst.

Met stijgende verbazing heb ik uw artikel en uw ingezonden brief gelezen. U vraagt zich af waarom de inwoners van Soesterberg zo ontevreden zijn/blijven over het gevoerde beleid van de gemeente Soest wat betreft Soesterberg, hoe zij gekomen zijn tot het plan voor een uitruil van de Oude tempel t.o.v. het Kamp van Zeist en in wiens belang dat is.

Laat ik met het eerste beginnen. De ontwikkelingen in Soesterberg gaan snel en zeer voortvarend. Onze achterban gaat het er niet om dat er ontwikkelingen zijn maar het gaat hen om de manier waarop. Als voorbeeld wil ik de besluitvorming rondom het plan: “hart van de heuvelrug” nemen waaronder beide terreinen vallen. In de tijd dat u dhr. Van Leijenhorst, zelf nog actief was als raadslid van Soest 2002, is deze besluitvorming tot stand gekomen in achterkamertjes en in geheime raadsvergaderingen (bron: evaluatierapport rekenkamer Soest HvdH 2016) met verstrekkende gevolgen voor Soesterberg. Deze ondemocratische en niet-transparante wijze van besturen is bij veel Soesterbergers in het verkeerde keelgat geschoten. Terug naar 19-januari 2005 waar 90%! van de inwoners van Soesterberg, in een referendum, tegen de plannen van het hart van heuvelrug stemde en wat doen de bestuurders in Soest? Ze leggen het naast zich neer. Daarbovenop komt nog het onvoldoende toezicht van de gemeente Soest op de financiën van dit plan waardoor er een veel te grote schuld is ontstaan. Tijdens de inspraakavond op 14-12-17 was het uw eigen partij die, i.p.v. te luisteren, de (persoonlijke) aanval inzette op één van de insprekers. Zie hier een klein gedeelte van het antwoord op de nog steeds aanwezige onvrede die zich vooral laat vertalen in: “Soest besluit over ons en niet met ons”. Overduidelijk werd dat signaal nog eens afgegeven toen twee maanden voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen  van 2017 een partij werd opgericht voor Soesterberg waarop 40% van de uitgebrachte stemmen in Soesterberg stemde. Maar zijn wij alleen maar ontevreden? Nee, zeker niet. Wij denken constructief mee en pro-actief stellen wij onze plannen ter beschikking van de huidige bestuurders. Hiermee kom ik op de vraag van dhr. Ten kate: “ Wat willen de Soesterbergers nu eigenlijk?” Dat antwoord is als volgt: Wij willen een kwalitatief hoogwaardig dorp met voldoende voorzieningen en betaalbare woningen voor senioren en starters. Het plan voor de uitruil voldoet daar volledig aan. De voordelen zijn bijna niet op te noemen omdat het er zoveel zijn. Allereerst natuurlijk het behoud van het landgoed de Oude Tempel. De laatste groene long tussen de vervuilende en lawaaierige A 28, Richelleweg en N237. Hoe waardevol is dat voor alle inwoners van Soesterberg? Denkt u verder aan de mogelijkheden dat dit landgoed biedt voor het oplossen van vele problemen in Soesterberg. Met goed beheer en beleid kan daar b.v. het zo gewenste dorpshuis naar toe, de skatebaan en misschien wel, i.o.m. Fakton, gebruik van het terrein voor evenementen. Het bouwen op kamp van Zeist biedt vele mogelijkheden omdat de bewoners daarvan volledig op Soesterberg gericht zijn en van de voorzieningen daar gebruik maken. Wat dacht u van de toenemende verkeersdruk en de voorziene problemen op de Oude Tempellaan. Met dit plan is dat opgelost. De riolering in Soesterberg is nu al onvoldoende, laat staan als er nog weer 300 woningen bij moeten komen, terwijl op kamp van Zeist een volledige riolering en waterzuivering aanwezig is. Eénzelfde geldt voor alle nutsvoorzieningen en dat brengt ons op misschien wel het meest aansprekende voordeel: besparing van gemeenschapsgeld. Een eerste globale berekening heeft laten zien dat dit kan oplopen tot 9 miljoen euro. Belastinggeld van u en ons. Binnenkort zal er een initiatiefwetsvoorstel worden ingediend in de gemeenteraden van Soest en Zeist. Hopelijk zullen u en uw politieke partij de politieke moed hebben om voor dat initiatiefwetsvoorstel te stemmen in het belang van alle inwoners van Soest en Soesterberg.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Dercksen (inwoner van Soesterberg en mede-initiatiefnemer van het plan uitruil Oude Tempel/Kamp van Zeist)