• de Engh

    R. Reekers

Met elkaar, voor elkaar !

10-07-2019, 16:10 | Lezersnieuws | Yvonne

In de opiniërende raadsvergadering donderdag 4 juli jl. stond de huisvesting voor 20 dementerende ouderen op de agenda.

Stichting Dagelijks Leven wil graag een nieuw onderkomen aan de Molenstraat bouwen voor ouderen met geheugenproblemen. Na lang en intensief overleg, waaronder met de omwonenden, is er een plan opgesteld dat het college nu voorlegt aan de raad.Onderdeel van dat plan is dat er een aantal volkstuintjes moeten verdwijnen die aan de zuidoostzijde van de Eng weer terugkomen. 2479 m2 verdwijnt waarvoor 2881 m2 terugkomt.

Hoe mooi is het dat mensen hun eten, plezier en welzijn halen uit een dergelijk tuintje!
Ook de sociale component is van belang: een ontmoetingsplek die spontaan ontstaat vanuit dezelfde liefde voor kweken van eigen groente. Nu is er in het verleden aan de noordzijde van de Eng een uitbreiding geweest van ca. 3400 m2. Die is echter nooit geformaliseerd. GGS maakte toen deel uit van het college.

GGS vindt nu de 2881 m2 die nu nodig is om de te verplaatsen moestuintjes een plek te geven, “landjepik”. Die meters zijn in het verleden met die 3400 m2 al “oneigenlijk” in gebruik genomen. GGS hebben wij tijdens de raadsvergadering gevraagd wat voor hen het verschil is tussen het mais dat nu op de Eng geteeld wordt en aardbeien, aardappelen en courgettes. “De smaak” was het antwoord. Bij doorvragen bleek dat GGS angst heeft voor de bouwsels die soms op een volkstuincomplex verrijzen. Dat kan. Als dat niet wenselijk is dan kunnen daar regels voor bedacht worden. En kan er gehandhaafd worden. 
Zo kun je met elkaar voor elkaar zorgen.

Regel die extra meters voor de volkstuintjes! Zorg dat de mensen hier in en met de natuur bezig kunnen zijn. En regel hoe je om wilt gaan met bouwsels. Voor elkaar.

Soest2002 zal dan ook niet instemmen met het aangekondigde amendement van GGS